Gehele onderneming

In een Lean transformatie proces wordt vaak begonnen met het primaire proces (: productie en commercie), aansluitend worden de ondersteunende disciplines betrokken bij de transformatie zo ontstaat een Lean onderneming. Verder kan samen met (belangrijke) partijen in de waardeketen (“van zand naar klant, of van koetje naar toetje”) de gehele waardestroom geoptimaliseerd worden.

wp-verbetergrafiek
De impact van de verbeteringen (qua kwaliteit, doorlooptijd en kosten) zal in de loop van de transformatie afnemen.

Hiernaast treft u een grafische weergave aan van de vuistregel.


Zodra bijna alle verspilling in de organisatie, en in de waardeketen verwijderd zijn kan het accent gelegd worden op het Lean maken van het productontwikkelingsproces. In veel markten wordt een kortere en relatief hoogwaardige ‘time-to-market’ vereist, die vaak met kortere productcycli terugverdiend moet worden. Boeken hierover vindt u hier.

wp-lean