Interim werk

Mijn kracht ligt in het verbinden, en in het in beweging brengen én houden van medewerkers. Daarbij met mijn visie en aanpak hun specifieke kennis omzettend in klantwaarde. Ik richt mij op een duurzaam resultaat, zo nodig bereikt met een respectvolle doorbraak.

Saneren is voor mij een noodzaak om daarna weer te gaan groeien. Stilstand betekent achteruit gang. Dat is een natuurlijk proces.

Daarmee focus ik mij meer op langere trajecten. Ik heb succesvol samengewerkt met DGA’s en investeringsmaatschappijen.

De uitgevoerde interim functies treft u aan op deze web pagina.

Graag bespreek ik met u vrijblijvend en vertrouwelijk over de mogelijkheden.
U kunt op de volgende wijze contact opnemen.

Een bijzondere behoefte naar een samenwerkingsverband voor bepaalde tijd kan ontstaan bij familiebedrijven. Hierover leest u meer op de pagina tussenpaus.

Advertenties