Lean definitie

WDe term Lean manufacturing, waarmee het Toyota Production System (TPS) is aangeduid, is voor het eerst genoemd in het boek The machine that changed the world van Jim Womack, Dan Jones en Dan Roos dat uitgegeven is in 1990.

Lean in blokken4

De officiële definitie

Het leveren van de juiste kwaliteit, tegen de kortste doorlooptijd en de laagste kosten door het elimineren van verspillingen* met veiligheid, gezondheid en milieu als randvoorwaarde.

Mijn aanvulling

Dit vraagt een aanpak die uitgaat van klantwaarde en klantgericht denken*. Wat heeft waarde voor de klant. Waar wil de klant (extra) voor betalen, en waarvoor niet. Naast klanttevredenheid ook medewerkerstevredenheid.

Klantgericht en gericht op maximaal toegevoegde waarde, waarom koopt de klant ons product en waarom kopen klanten dat product bij ons, flexibel in volume en mix, door mensen en teams te ontwikkelen, en door processen continu te verbeteren. Lean gaat dus over proceskennis én marktkennis, mensen en doelgericht verbeteren.

In de kern is Lean een op groei gerichte integrale bedrijfsmethodologie.
De aanpak is gericht op de gehele onderneming.

Lean vertoont veel overeenkomsten met een lerende organisatie zoals beschreven door Peter M. Senge in het boek De vijfde discipline.

Meer over Lean denkpatronen leest u op deze web pagina.
Wat
Lean niet is, leest u
hier.

Veel ondernemingen zijn actief in een hyper concurrerende markt, met veeleisende klanten en in een dynamische omgeving. Lean kan daarop een (duurzaam) antwoord zijn met de volgende financiële impact.

Met de volgende links krijgt u meer informatie over

Met de volgende links krijgt u toegang tot

* Klantwaarde inclusief de reden waarom klanten zaken doen met de onderneming. Daarmee is een logische brug geslagen naar mijn andere trainingen, en mijn achtergrond

Hopelijk vindt u de informatie die u zoekt. Zo niet, dan hoor ik dat graag! Mijn contactgegevens vindt u hier.

Lean is a way of thinking, not a list of things to do.
Shigeo Shingo

WP lean.png