Innovatie en productontwikkeling

Schrijver(s) en boektitel

  • James P. Womack en Daniel T. Jones: Lean Solutions
  • James Morgan en Jeffrey K. Liker: The Toyota Product Development System ♣ Ω Meer generiek: Allen C. Ward en Durward K. Sobek: Lean Product and Process Development

Aanbevolen door Lean management instituut en aldaar verkrijgbaar.
Aanbevolen door
MKPC (opleidingsinstituut).
Aanbevolen door The Karen Martin Group Inc.

Ω Shingo prize (world’s highest standard for operational excellence).

bibliotheek3

Advertenties