TPM

Schrijver(s) en boektitel

  • Mark van Bokhoven: TPM handboek
  • Dennis McCarthy, Dr. Nock Rich: Lean TPM, a blueprint for change

Aanbevolen door Lean management instituut en aldaar verkrijgbaar.
Aanbevolen door MKPC (opleidingsinstituut).

Ω Shingo prize (world’s highest standard for operational excellence).

bibliotheek3