Lean in fases

Van middel, via systeemdenken, naar pricipes gedreven.
Van bewustwording naar vanzelfsprekendheid.
wp-stappen

De Lean methodieken creëren rust en overzicht, en zijn daarmee een goede basis om te groeien naar een zelfsturend proces/team. Tijd die vrijkomt kan ingezet worden om verder te verbeteren en een lerende organisatie vorm te geven.

In veel gevallen is er sprake van een grote verandering in denken én doen. Daarom vraagt een goede implementatie kennis overdracht, gedrags en  verandermanagement en de juiste betrokkenheid van sr. management en middenmanagement 

Idealiter wordt aansluitend aan het delen van theoretische kennis, de kennis toegepast, en vindt er reflectie plaats. Of worden er vanuit een praktijk situatie specifieke hulpmiddelen geïntroduceerd. Leren door doen!

Alles kan beter, en Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Daarom is het belangrijk om ook in het implementatie proces focus aan te brengen. Meer over het acht stappenplan bij verandermanagement (Kotter, 1996) leest u hier.

Een proces dat met name in het begin een (extra) tijdsinvestering vraagt. Een grafiek die de gebruikelijke emotionele ontwikkelingen van het proces aangeeft vindt u hier. Een deel van de implementatie problematiek en aanpak wordt hier weergegeven.

In de kern is Lean een op groei gerichte integrale bedrijfsstrategie. Vaak wordt nagelaten om parallel aan de Lean implementatie business groei te creëren.

Hoewel Lean dus gericht is op de lange termijn, wordt Lean vaak ook gebruikt voor succes op korte termijn.

Beginnen bij bewustwording, ambitie en anders kijken?
Waar heeft de organisatie behoefte aan, en waar focussen wij ons op?

Advertenties