Lean in fases

Van middel, via systeemdenken, naar pricipes gedreven.wp-stappen

Idealiter wordt aansluitend aan het delen van theoretische kennis, de kennis toegepast, en vindt er reflectie plaats. Of worden er vanuit een praktijk situatie specifieke hulpmiddelen geïntroduceerd.

Alles kan beter, en Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Daarom is het belangrijk om ook in het implementatie proces focus aan te brengen. Meer over het acht stappenplan bij verandermanagement (Kotter, 1996) leest u hier.

Een proces dat met name in het begin een (extra) tijdsinvestering vraagt. Een deel van de implementatie problematiek en aanpak wordt hier weergegeven.

In de kern is Lean een op groei gerichte integrale bedrijfsstrategie. Vaak wordt nagelaten om parallel aan de Lean implementatie business groei te creëren.

Hoewel Lean dus gericht is op de lange termijn, wordt Lean vaak ook gebruikt voor succes op korte termijn.

Advertenties