Focus en richting geven

wp-pijl

Focus, focus vasthouden, en daarmee ook de onderlinge afstemming van (deel-)activiteiten bevorderen. Daarbij dient een ambitie niveau gekozen te worden dat past bij de huidige organisatorische mogelijkheden.

Houd focus extern-/klant-, proces- en resultaatgericht!

Focus wordt bepaald door de top van de organisatie, is in lijn met de bedrijfsstrategie, wordt gedeeld, en wordt gecascadeerd naar alle onderliggende lagen in de organisatie waar gericht en gestructureerd samengewerkt wordt.

Focus op de actuele situatie door gebruik te maken van procesparameters en standaardwerk en op de (nabije) toekomst en de ambitie van de organisatie vastgelegd in het hoger doel / ware noorden.

Het vasthouden van het ‘ware noorden’ door het management geeft naast vertrouwen en bezieling ook de nodige (multidisciplinaire) verbinding in de organisatie. Een hulpmiddel daarbij is de periodieke evaluatie en herbevestigen van de koers door het (top-)management, waarbij de uitkomst en eventuele acties intern worden gecommuniceerd.

Focus is nodig omdat er een beperkte capaciteit aan tijd en middelen beschikbaar is om zaken te verbeteren, anders treedt er verspilling op. Focus brengt snelheid in het proces.

Als mensen multitasken zijn ze eigenlijk aan het schakelen tussen taken. Bij de wisseling van cognitieve taken hebben onze hersenen tijd nodig om het andere denkproces weer op te pakken. Hetgeen de productiviteit verlaagd en de doorlooptijd verlegd. Een oefening over het effect van mentaal multitasken vindt hier.

Naast focus en richting ook ‘controle’ in combinatie met optimale flexibiliteit!

Op team- of individueel niveau kan
prestatiemanagement (o.a. door visueel management) de focus ondersteunen. 

Met focus krijgt u snel en zichtbaar resultaat, zien uw medewerkers snel resultaat en kan dit resultaat breed gecommuniceerd worden, waardoor het proces meer draagvlak en ondersteuning krijgt.

Van helder en gericht doel, via actie naar resultaat!

Korte-termijn resultaten worden ook genoemd in het acht stappenplan bij verandermanagement (Kotter, 1996). Meer over dit stappenplan leest u hier.

Richten wij ons op de juiste zaken,
op het juiste moment en met de juiste vaardigheden?

‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.”
J.W. von Goethe, 1802

wp-lean