Focus

wp-pijl

Focus, focus vasthouden, en daarmee ook de onderlinge afstemming van (deel-)activiteiten bevorderen. Daarbij dient een ambitie niveau gekozen te worden dat past bij de huidige organisatorische mogelijkheden.

Focus wordt bepaald door de top van de organisatie, is in lijn met de bedrijfsstrategie, en wordt gecascadeerd naar alle onderliggende lagen in de organisatie.

Met focus krijgt u snel en zichtbaar resultaat, zien uw medewerkers snel resultaat en kan dit resultaat breed gecommuniceerd worden, waardoor het proces meer draagvlak en ondersteuning krijgt.

Focus brengt snelheid in het proces. Een oefening over het effect van mentaal multitasken vindt hier.

Korte-termijn resultaten worden ook genoemd in het acht stappenplan bij verandermanagement (Kotter, 1996). Meer over dit stappenplan leest u hier.

Advertenties