Keuze criteria

Mogelijke keuze criteria voor het eerste proces

  • Kennis dat er grote kansen voor verbetering zijn
  • Groot draagvlak in organisatie voor verbetering
  • Beschikbare capaciteit, kwalitatief en kwantitatief
  • Specifieke bestaande of toekomstige klantvraag
  • Proces met hoge impact op resultaat of kosten
  • Proces met lange wachttijden, en/of veel vertraging
  • Verwachte doorlooptijd van het initiële verbeterproces
  • Zichtbaarheid van de resultaten in de hele organisatie

wp-training