Klantwaarde

Het Kano model geeft inzicht in de product kenmerken die voor een klantgroep waarde toevoegen.

wp-kanomodel2

Klanteisen en -wensen van klantengroep wordt in Lean benoemd als ‘Voice of customer’ (VOC). De VOC is geen constante, en ontwikkeld zich in de tijd als gevolg van marktontwikkelingen en gewenning . Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de mobiele telefoon, (interactieve) tv ontvangst en de standaard uitrusting van personenauto’s.

Belangrijk dat deze VOC aansluit bij de strategie van de onderneming, en dat VOC vertaald wordt naar processen en KPIs.

Advertenties