Klantwaarde

Nu en in de (nabije) toekomst!

Het Kano model (Noriaki Kano; 1984),
heeft 2 assen: functionaliteit en klanttevredenheid.

Het kano model geeft inzicht in:

  • de product (of dienst) kenmerken die klantwaarde toevoegen
  • mate van klanttevredenheid
  • kwaliteitsperceptie van de klant
  • wensen en behoeftes van de klant

Deze inzichten kunnen per klant(-segment) verschillen.

wp-kanomodel2

Klanteisen en -wensen zijn expliciet en latent, bewust en onbewust en het is belangrijk voortdurend de eigen ideeën daarover te toetsen d.m.v. observaties (Go to the Gemba!), marktonderzoek, interviews, etc. 

Deze klanteisen en -wensen kunnen betrekking hebben op het product zelf én op zaken als levertijd en -betrouwbaarheid, service en de interactie met personeel of website. Het geheel van kritische prestatienormen wordt door de klant(-en groep) bepaald, waarbij perceptie (‘beleving’) = waarheid. 

Daarbij dient er ook een proces te zijn waarbij van klachten en feedback van klanten geleerd wordt. Het kan namelijk altijd beter.  

Dit vraagt natuurlijk ook een kritische en innovatieve blik vanuit de ogen van de klant. Bijvoorbeeld door procesverbetering wachttijden voor de klant voorkomen in plaats van het inrichten van een wachtruimte voor klanten of koffers voorzien van wieltjes zodat klanten deze niet hoeven te tillen. Het gaat immers om een zo effectief mogelijk oplossen een klant probleem in plaats van het leveren van een (generiek of specifiek) product of dienst!

Klanteisen en -wensen van een klantengroep wordt in Lean benoemd als ‘Voice of customer’ (VOC) en door Quality Function Deployment (QFD; House of Quality) vertaald naar processen (Critical Customer Requirements [CCR] en Critical To Quality [CTQ]).

Het is essentieel dat de VOC aansluit bij de strategie van de onderneming, op welke klantensegmenten wordt gefocust, en dat VOC vertaald wordt naar processen en KPIs op afdelings- en individueel niveau binnen de hele onderneming / waardestroom.

De VOC is dynamisch, en ontwikkeld zich in de tijd als gevolg van gewenning, markt- en technische ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de mobiele telefoon, wifi in de horeca en de standaard uitrusting van personenauto’s. Innovatie komt tevens van partners, zoals leveranciers of vanuit andere markten. Omgaan met deze dynamiek vertaalt zich in continu verbeteren.  

De VOC kan ook gebruikt worden bij het stellen van prioriteiten en het richting aan product informatie en verbeterprocessen. 

In het verlengde van klantwaarde liggen klanttevredenheid, -loyaliteit en herhalingsaankopen. Haaks op klantwaarde staan verspillingen.

Laat medewerkers zaken (ook) bekijken vanuit het klantperspectief.

Hoe wordt de VOC in alle geledingen ‘gehoord’ en gebeurt dat effectief?
Hoeveel tijd per dag besteedt u / uw onderneming aan het bespreken
hoe de organisatie (nog) beter aan de klanteisen en -wensen kan voldoen?

Henry Ford
“If I had asked people what they want, the would have said faster horses”

wp-lean