House of Toyota

house-of-toyota-bert

Het fundament is gebouwd op strategische en operationele stabiliteit.

Strategische stabiliteit heeft betrekking op een duidelijke, gedragen strategie die richting geeft in de organisatie aan activiteiten, en die een scherpe prioriteitsstelling mogelijk maakt. Hierdoor wordt organisatorische ‘weglek’ voorkomen.

Operationele stabiliteit richt zich op processen en procedures, met aandacht voor mens, machine en informatie.

Meer informatie over het Toyota Production System (: TPS), zoals vermeld op de website van Toyota, vindt u hier.

Advertenties