Internationale invloeden

Naast Frederick Winslow Taylor, de grondlegger van de scientific management school en de daarvan afgeleide standaardisatie/best practices, noem ik hier graag ook Walter Shewhart en William Edwards Deming met betrekking tot o.a. PDSA (Plan Do Study Act) en PDCAcyclus.

Daarnaast spelen de volgende Amerikaanse en Europese invloeden uit het begin van de 20e eeuw een grote rol in Lean denken. Twee methodes vindt u terug in de verbeterstappen Womack en Jones.

wp-buitenlandse-invloeden

Focus op economics of flow (: doorlooptijd en benodigde inspanning) in plaats van economics of scale, en flexibiliteit in plaats van 1 product(-variant) per lijn.

Een ander voorbeeld kunt u lezen op de website van Toyota.

wp-lean