Internationale invloeden

Naast Frederick Winslow Taylor, de grondlegger van de scientific management school en de daarvan afgeleide standaardisatie/best practices, noem ik hier graag ook Walter Shewhart en William Edwards Deming met betrekking tot o.a. PDSA (Plan Do Study Act) en PDCA-cyclus.

Daarnaast spelen de volgende Amerikaanse en Europese invloeden uit het begin van de 20e eeuw een grote rol in Lean denken. Twee methodes vindt u terug in de verbeterstappen Womack en Jones.wp-buitenlandse-invloeden

Een ander voorbeeld kunt u lezen op de website van Toyota.

Advertenties