Wat Lean niet is

Lean is niet Toyota!
En uw onderneming is niet Toyota.
U heeft uw eigen culturele achtergrond, culturele omgeving  en eigen doelstelling.

Uw onderneming heeft wellicht al jaren een reden voor bestaan, en u wilt daarop verder bouwen. Uw strategie, uw klanten en omgevingsfactoren bepalen uw visie en missie.

Lean is geen doel!
Uw strategie is het doel. Lean is een middel.
Lean, in de zuivere vorm, is wel een integraal onderdeel van uw strategie.

Uw hoge verwachtingen over Lean en uw inspanningen moeten resulteren in extra omzet of extra activiteiten (minder inhuur, minder uitbesteding, product of dienst met een hogere kwaliteit). Uw ondernemingsdoelstelling én bedrijfsvoering vormen een twee-eenheid.

De onderstaande links verwijzen u na een aantal uitspraken en een korte toelichting.

wp-banner