Mean

Lean richt zich op resultaat én proces. Daarbij gaat Lean-denken ervan uit dat de mensen die de primaire processen dagelijks uitvoeren veel kennis van het proces hebben. Zij zijn een enorme bron voor verbetering van de processen.

Zeggenschap én verantwoordelijkheid gaan daarbij hand in hand. Net als leidinggeven / richting geven en  luisteren / implementeren. Een samenspel tussen leidinggevende en medewerker.

Als Lean staat voor het overbodig maken én ontslaan van mensen zal deze samenwerking nooit goed ontwikkeld kunnen worden  (behoefte aan veiligheid en zekerheid, Piramide van Maslow 1943).

Lean is een groei strategie en stelt mensen, en het respect voor mensen centraal. Een aantal alternatieven voor overbodig geworden functieplaatsen tref u hier.

Daarom zou mijn advies zijn om eerst te reorganiseren en daarna met Lean te starten.

wp-banner

Advertenties