House of Toyota

House of Toyoto zonder wereldbolHet huis symboliseert Lean als een systeem, waar alle onderdelen verbonden zijn. Zo heeft bijvoorbeeld JIT (Just-in-time: produceren volgens klantvraag, takttijd en 1-stuks-productie) géén zin zonder Jidoka (= ingebouwde kwaliteit: probleem begrijpen en oplossen, en niet meer problemen produceren/doorgeven).

De focus ligt op technieken gericht op het voorkomen van verspillingen en herkennen van de juiste kwaliteit. Het fundament is gebouwd op operationele en strategische stabiliteit en het continu verbeteren ervan, door iedereen, elke dag

Operationele stabiliteit richt zich op processen en procedures, met aandacht voor mens, machine en informatie zoals standaardwerk en preventief onderhoud.

Strategische stabiliteit heeft betrekking op een duidelijke, gedragen visie en missie die richting geeft in de organisatie en aan de activiteiten, en die een scherpe prioriteitsstelling mogelijk maakt. Hierdoor wordt organisatorische ‘weglek’ voorkomen.

In 2001 is dit model vervangen door de Toyota Way, deze vindt u op de volgende web pagina.

Meer informatie over het Toyota Production System (: TPS), zoals vermeld op de website van Toyota, vindt u hier.

Advertenties