House of Toyota

House of Toyoto zonder wereldbolHet huis symboliseert Lean als een systeem, waar alle onderdelen verbonden zijn.

Zo heeft bijvoorbeeld JIT (Just-in-time: produceren volgens klantvraag en op basis van pull / actueel verbruik in plaats van push op basis van verwachte vraag bij MRP-systematiek), takttijd en 1-stuks-productie dat afstemming vraagt van mens en machine en samenwerking, géén zin zonder Jidoka.

Jidoka (= ingebouwde kwaliteit): probleem zo dicht mogelijk op het moment dat deze veroorzaakt is signaleren door mens of machine, grondoorzaak probleem begrijpen en oplossen (met management ondersteuning), en niet meer problemen produceren/doorgeven.

JIT en Jidoka worden ondersteund door visueel management.

De ondersteunende technieken zijn gericht op procesverbetering (: Het verhogen van klantwaarde door voorkomen van verspillingen en herkennen van de juiste kwaliteit) en het faciliteren van leren aan de bron.

Het fundament is gebouwd op operationele en strategische stabiliteit en het continu verbeteren ervan, door iedereen, elke dag en met behulp van een wetenschappelijke methode (PDCA).

In 2001 is dit model vervangen door de Toyota Way, deze vindt u op de volgende web pagina.

Meer informatie over het Toyota Production System (: TPS), zoals vermeld op de website van Toyota, vindt u hier.

wp-lean