Over Kaizen

Er zijn 2 niveaus

Kaizen, 2 soorten

Hier richten wij ons op proces kaizen.
De volgende pagina’s zijn voor uw beschikbaar

Voorbeelden van generieke bedrijfseconomische doelen vindt u hier

Standaardwerk en Kaizen zijn een onlosmakende twee-eenheid. 

  • Standaardwerk brengt een stabiele basis voor verbetering en het vasthouden ervan, en is een heldere basis voor het benoemen van de verbetering
  • Kaizen op zijn beurt dient ervoor om creativiteit en initiatieven te nemen om daarmee gericht te verbeteren en te leren, en de motivatie te vergroten

Een overzicht van gelezen boeken over A3, Kaizen en PDCA vindt u hier.

Gevaar bord

Kaizen gaat over zien, actie nemen en daadwerkelijk verbeteren én leren in plaats van de beste ideeën en theorieën

wp-lean