Over visueel management

De actuele situatie en problemen zichtbaar maken op de werkplek, kritische data met direct betrokkenen delen om daarmee het leerproces van betrokkenen, het decentraliseren van management én snelle actie te ondersteunen.

De volgende pagina’s zijn voor uw beschikbaar

WP Management borden

Een dashboard kijkt vaak terug op wat er geweest is, een scorecard geeft de staat van het onderhanden werk weer en wat er nog moet gebeuren om de overeengekomen doelstelling te halen. Daarnaast geeft de scorecard helder de verwachtingen weer en ondersteunt deze zelfsturing.

Een wellicht minder voor de hand liggende vorm van visueel management betreft het weergeven van hoger doel, voorbeelden van klanten en/of product toepassingen en het presenteren van de unieke punten van uw product of dienst voor uw klant. 

disclaimerNaast visueel management blijven er natuurlijk waardevolle contactmomenten vóór, bij aanvang van, tijdens en na de werkzaamheden, zoals en niet beperkt tot begroeting (laat medewerker voelen dat hij of zij belangrijk is), persoonlijke interactie, dagstart en dagafsluiting en/of bedankje. 

wp-lean