Nemawashi

Participerend management met collectief besluitvormingsproces (consensus/buy-in)

photo of old tree

 

Nemawashi betekent in het Japans letterlijk: “rond de wortels gaan”

Informeel proces voor het krijgen van feedback van de betrokken medewerkers en gericht op het leggen van de basis en het opbouwen van consensus en het wegnemen van belemmeringen vóórdat beslissingen genomen worden of formele wijzigingen aangebracht worden in een bepaald proces of project.

 

Consensus verkregen door een helder beeld van de actuele situatie (bijvoorbeeld verkregen door visueel management of value stream mapping) en een helder en inspirerend hoger doel

Consensus als middel waarmee een groep (:alle betrokkenen) productief een probleem of uitdaging mee kunnen oplossen, keuzes kunnen maken of strategieën kunnen ontwikkelen.

Het is een coöperatief proces waarbij alle betrokkenen deelnemen en overeenkomen om een ​​besluit te steunen in het beste belang van een organisatie waarbij belangrijke punten en zorgen van betrokkenen meegenomen worden in het officiële voorstel.

De invulling kan bestaan uit een aantal korte (15 minuten) 1 op 1 gesprekken met betrokkenen en bij conflicterende reacties met 1 of meer betrokkenen, of kan bestaan uit een meer projectmatige aanpak (A3).

Uitgangspunt is de feitelijke situatie en het hogere doel, waarbij de manager en medewerker zowel pleitbezorger als onderzoeker zijn. Een stelling wordt onderbouwd met gegevens en feiten, en in de discussie worden ook tegensprekende gegevens en feiten omarmt en onderzocht. Daarmee wordt de deugdelijkheid van de stelling onderzocht en de redenering van anderen begrepen. Wederzijds informeren = wederzijds leren. 

Naast de kennis van verschillende disciplines en denken vanuit de klant, de kracht van vragen stellen, kunnen ook verschillende denkpatronen tot een beter voorstel leiden. Meer hierover leest u op de pagina De “Six Thinking Hats”.

Na consensus én besluit kan de voorgenomen beslissing of actie snel geïmplemteerd worden

#Teamwerk, #Catchball, #PDCA, #A3, #Grondoorzaken

wp-lean