Nemawashi

Participerend management met collectief besluitvormingsproces

photo of old tree

 

Nemawashi betekent in het Japans letterlijk: “rond de wortels gaan”

Informeel proces voor het krijgen van feedback van de betrokken medewerkers en gericht op het leggen van de basis en het opbouwen van consensus en het wegnemen van belemmeringen vóórdat beslissingen genomen worden of formele wijzigingen aangebracht worden in een bepaald proces of project.

 

Consensus verkregen door een helder beeld van de actuele situatie (bijvoorbeeld verkregen door visueel management of value stream mapping) en een helder en inspirerend hoger doel

Consensus als middel waarmee een groep (:alle betrokkenen) productief een probleem of uitdaging mee kunnen oplossen, keuzes kunnen maken of strategieën kunnen ontwikkelen.

Het is een coöperatief proces waarbij alle betrokkenen deelnemen en overeenkomen om een ​​besluit te steunen in het beste belang van een organisatie waarbij belangrijke punten en zorgen van betrokkenen meegenomen worden in het officiële voorstel.

De invulling kan bestaan uit een aantal korte (15 minuten) 1 op 1 gesprekken met betrokkenen, en bij conflicterende reacties met 1 of meer betrokkenen of kan bestaan uit een meer projectmatige aanpak (A3).

Na consensus én besluit kan de voorgenomen actie snel geïmplementeerd worden.

Naast de kennis van verschillende disciplines en denken vanuit de klant, kunnen ook verschillende denkpatronen tot een beter voorstel leiden. Meer hierover leest u op de pagina De “Six Thinking Hats”.

#Teamwerk, #Catchball, #PDCA, #A3, #Grondoorzaken

Advertenties