De “Six Thinking Hats”

Het afwijken van de instinctieve benadering en een denkstijl verandering doorvoeren levert vaak bijzondere duurzame resultaten op, zoals

  • verbetering van het denkproces 
  • vinden van nieuwe oplossingen
  • verbeteren van de samenwerking
  • vergroten van het draagvlak

De “Six Thinking Hats” kunnen helpen problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, die één voor één ingezet worden.

Het dwingt mensen om buiten hun gebruikelijke denkstijl te treden en de dingen vanuit een aantal verschillende perspectieven te bekijken. Hierdoor kan een beter beeld van een situatie verkregen worden.

Daarnaast ondersteunen de “Six Thinking Hats” ook groepsprocessen, want door toepassing van deze techniek wordt

  • elke confrontatie voorkomen die kan optreden wanneer mensen met verschillende denkstijlen een probleem bespreken, omdat elk perspectief geldig is.
  • mogelijk emotie en scepticisme ingebracht in wat normaal een puur rationeel proces zou kunnen zijn, en/of het opent de mogelijkheid voor creativiteit bij besluitvorming.

Een variant van deze techniek is om problemen te bekijken vanuit het oogpunt van verschillende disciplines of vanuit de klant.

nemanwashiMeer over six thinking hats leest u op deze externe website en wilt u meer weten over de inhoudelijke sturing van een brainstorm sessie dan beveel ik u de CEDAC aan. Meer hierover op de volgende web-pagina. 

De 14 principes van Toyota leest u hier.

wp-lean