SIPOC

Doel en hoofdlijn

Hulpmiddel om een proces, van grondstof tot uiteindelijke ge-/verbruiker, in kaart te brengen dat zijn oorsprong heeft in de Total Quality Managent (: TQM) beweging, o.a. om de scope van een (verbeter-)project te bepalen 

sipoc

Toelichting

 • Supplier 
  • Belangrijkste leverancier(s) m.b.t. kosten, doorlooptijd, kwaliteit,…
  • Kan ook een collega zijn stroomopwaarts in het proces
  • Design en R&D; innovatie en productontwikkeling
  • Leverancier van IT of andere ondersteuning
  • Verantwoordelijkheden en feedback
 • Input 
  • Grond- en hulpstoffen
  • Standaarden 
  • Voorraad
 • Proces
 • Output
  • Gezien vanuit de klant! 
  • Naast het gewenste product kunnen ook uitval en afvalstoffen van toepassing 
 • Customer

Naast het proces op hoofdlijnen in kaart te brengen,
kunnen de volgende doelen bereikt worden

 • Visualisatie van het proces
 • Delen van kennis; begrip bij alle betrokkenen 
 • Identificeren van specifieke input-, proces- of outputindicatoren
 • Hulpmiddel bij bepalen scope van (verbeter-)project 
 • Bepalen van alle factoren die betrekking (kunnen) hebben op een (proces-) verbeteringsproject
 • Inzicht als procesverbeteraar van de klanten en betrokkenen bij het verbeterproces

Meer uitgebreide visualisatie

Een SIPOC versie 2.0 vind u hier

wp-training