Yamazumi chart

Ook wel operator line balance chart genoemd.

Een overzicht om visueel inzicht te geven in het tijdsbesteding in kaart te brengen, van operator of machine. Het kan gebruikt worden om:

  • Lijn of cel in te richten, te optimaliseren
  • In combinatie met takttijd (“klantvraag”) bottlenecks te identificeren
  • Proces/werkverdeling aan te passen (aan gewijzigde takttijd)
  • Verspillingen in kaart te brengen; Tijdsbesteding te optimaliseren
  • Richting en prioriteit te geven aan verbeterprocessen (“kaizen”)
  • Productfamilies samen te stellen 

wp-yamazumi-chart

Samenstellen uit opeenvolgende deeltaken. Een deeltaak start bij een logisch overdrachtsmoment tot het eerstvolgende logische overdrachtsmoment. 

Dit overzicht kan ook gemaakt worden met een andere verdeling zoals en niet beperkt tot herstelwerkzaamheden, cyclisch of incidenteel werk, één of meer van de verspillingen.

Advertenties