Yamazumi chart

Ook wel operator/machine (line) balance chart (OBC) genoemd.

Een overzicht om visueel inzicht te geven in de staat van een proces / standaard en de tijdsbesteding van operator of machine voor een product. Bij mixed model productie dient dit overzicht gemaakt te worden voor elk product afzonderlijk in de productgroep. 

Het werk is opgedeeld in een aantal opeenvolgende deeltaken. Een deeltaak start bij een logisch overdrachtsmoment tot het eerstvolgende logische overdrachtsmoment. Het is een taak die eenvoudig over te dragen is op een andere medewerker. Metingen vinden plaats op de werkvloer, en de laagste herhaalbare tijd wordt als uitgangspunt genomen voor dit moment.

Daarnaast kan het overzicht de verhouding visualiseren tussen klantwaarde toevoegende (= CVA) en andere activiteiten (= NVA en OVA). Verspillingen die overduidelijk zijn en eenvoudig te elimineren zijn meteen aanpakken en niet opnemen in de grafiek. 

Naast standaardwerk kan er gedacht worden aan:

 • Takt- en cyclustijd
 • Proces- en/of machinecapaciteit
 • Werkverdeling (aantal medewerkers, mix model proces)

Dit overzicht kan gebruikt worden bij Value Stream Mapping, bij het opstellen van een current en future VS. 

Toepassingen:

 • Flow te creëren 
 • Lijn of cel in te richten of te optimaliseren
 • In combinatie met takttijd (“klantvraag”) bottlenecks te identificeren
 • Proces/werkverdeling aan te passen,
  bijvoorbeeld a.g.v. gewijzigde takttijd of productmix
 • Verspillingen in kaart te brengen; Tijdsbesteding te optimaliseren
 • Richting en prioriteit te geven aan verbeterprocessen (Kaizen)
 • Productfamilies samen te stellen bij mixed model productie

wp-yamazumi-chart

Naast de cyclustijd kan ook gewerkt worden met een Planned Cycle Time (= PCT) die 92 tot 95% bedraagt van de takttijd (= klantvraag) om daarmee kleine, natuurlijke fluctuaties in het proces en/of productmix bij mixed model productie op te vangen. Bij mixed model productie wordt ook de Average Weighted Cycle Time (= AWCT) gemeten om de gemiddelde takttijd van de productmix te bepalen. Excessieve fluctuaties aanpakken met behulp van Kaizen of Six Sigma technieken. 

Deze grafiek kan ook gemaakt worden met een andere verdeling zoals en niet beperkt tot herstelwerkzaamheden, cyclisch of incidenteel werk, één of meer van de verspillingen.