Lean = samenwerking

Samenwerking.png

Meer over samenwerking leest u hier.

Over een specifiek facet van samenwerking verwijs ik graag naar de web-pagina over catchball. 

Doelgericht samenwerken (in de supply chain) om samen (moeilijke) problemen op te lossen.

Advertenties