Lean = samenwerking

Met (multidisciplinair) teamwerk problemen over functionele grenzen oplossen. Verwijder eventuele muren tussen de (staf-) afdelingen, en voorkom dat afdelingen de eigen prestatie optimaliseren ten koste van de prestatie van de onderneming.

Samenwerking.png

Het betreft dus de gehele onderneming en waardestroom (“van zand naar klant, of van koetje naar toetje”) waarbij het onderhouden van goede relaties met de andere schakels in de waardestroom veel meer is dan transacties verbeteren.

Teams bouwen door teamleden gemotiveerd te krijgen om samen hun eigen problemen op te lossen met (proces-)ondersteuning door manager/leider met name gericht op de probleemoplossing en het wegnemen van grondoorzaken.

men paddling in inflatable raft boat during daytime

Teamwerk is een individuele verantwoordelijkheid van iedereen. Door cross-functionele samenwerking wordt naast resultaat geboekt ook cross-learning en betrokkenheid gecreëerd. Een helder en inspirerend hoger doel ondersteunt die samenwerking. 

De verantwoordelijkheid voor een effectieve cross-functionele samenwerking ligt bij het MT/directie. Meer over samenwerking leest u hier.

Over een specifiek facet van samenwerking verwijs ik graag naar de web-pagina over catchball. 

Een wellicht minder voor de hand liggend voorbeeld van samenwerking: Just In Time (JIT) en doorlooptijd reductie waarbij de interne/externe leverancier (schakel stroomopwaarts) gefaciliteerd wordt om dit mogelijk te maken (: betrouwbare planning, nivellering van de leveringen). JIT is ketendenken in plaats van power play.

Beoordeel mensen ook op hun deelname aan teamwork.

Doelgericht samenwerken (in de supply chain) om samen (moeilijke) problemen op te lossen én om individueel te groeien.

#Nemawashi, #PDCA, #A3, #Catchball

Advertenties