Lean = samenwerking

Samenwerking.png

Over een specifiek facet van samenwerking verwijs ik graag naar de web-pagina over catchball. 

Advertenties