Verticale samenwerking

Ideeën aangereikt door medewerkers actief in het proces stellen ondernemingen in staat ook de benodigde aandacht aan details te geven. In veel bedrijfsprocessen van productontwikkeling, via productie en verkoop, naar after-sales activiteiten– zijn details belangrijk én kunnen een (duurzaam) verschil maken.

Het is gewoon onmogelijk om processen en daarmee prestaties, in een bepaalde setting, te verbeteren boven een bepaald plafond zonder grote aantallen goede, incrementele ideeën toe te passen. Deze vaardigheid kan een onderneming een duurzaam concurrentie voordeel opleveren.

Natuurlijk kan in de training ook ruim aandacht aan dit thema geschonken worden.

Wilt u meer lezen over ‘kleine ideeën’ dan kan ik u het volgende boek aanbevelen: Ideas are free. How the Idea Revolution Is Liberating People and Transforming Organizations geschreven door Alan G. Robinson en Dean M. Schroeder.

wp-training

Advertenties