Werkplek efficiency (5S)

5s.png

Een greep uit de bedrijfsmatige, procesgerichte doelen van 5S.

  • Betrouwbaarheid van het proces verhogend
  • Variatie van het proces verminderend
  • Reductie van verspillingen
  • Verhogen van de kwaliteit en de productiviteit
  • Vergroten van de overzichtelijkheid van de werkplek, ten gunste van zelfsturing

De 5S-aanpak heeft ook een relatie met Total Productive Maintenance (TPM).
Zo staat Schoonmaken eigenlijk voor controleren en onderhouden, en gaat standaardiseren ook over (preventief) onderhoud.

Naast  de combinatie van zeggenschap én verantwoordelijkheid, en het creëren van een standaard als uitgangspunt voor verbetering dient een 5S-aanpak de volgende cultuur elementen.

wp-lean-resultaatHelaas is het trainen en implementeren van 5S vaak een mooi voorbeeld van een oppervlakkige aanpak gericht op simpele middelen, zoals ‘house keeping’ in dit geval, zonder de diepere betekenis ervan te doorgronden en over te dragen. Daarmee gaat veel effect en duurzaamheid verloren.

5S is een goede opstap naar standaardwerk en heeft verder raakvlakken met TPM, SMED, continu verbeteren, en operationeel- en visueel management. en is daarmee een helder voorbeeld van de onderlinge samenhang tussen de gereedschappen én cultuur en gedrag. Medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor eigen werkplek. 

Een leerzaam 5S spel te spelen op PC of laptop vindt u hier.

Dit is een link naar een parodie over de implementatie van 5S in een kantoor omgeving.

Good housekeeping’ is een uitkomst
in plaats van het doel

Advertenties