Werkplek efficiency (5S)

Het creëren, onderhouden en verbeteren van een efficiënte werkplek geschikt voor het specifieke doel met een hoog niveau van visuele controle en als basis voor leren en verdere verbetering.

5S plus basis veilig, ergonomisch en schoon 2


Een greep uit de bedrijfsmatige, procesgerichte doelen van 5S.

 • Verhogen van de veiligheid
 • Verhogen van de kwaliteit en de productiviteit 
 • Verminderen van activiteiten die geen waarde toevoegen 
 • Reductie van verspillingen
 • Focus; voorkomen van onnodige afleiding
 • Verbeteren van de fysieke en psychische flow
 • Verbeteren van de ergonomie van de werkplek
  Voorkomen van overbodig strekken, bukken, tillen (wieltjes)
 • Betrouwbaarheid van het proces verhogend
 • Variatie van het proces verminderend
 • Vergroten van de overzichtelijkheid van de werkplek, ten gunste van zelfsturing en visuele controle
 • Ondersteunen van Continu verbeteren
 • Verhogen van medewerkerstevredenheid

Daarnaast zijn er veel leerdoelen zoals en niet beperkt tot de perceptie van gevaren en veiligheid, de juiste materialen en het juiste gebruik ervan, discipline, en het feit dat voorkomen vaak de beste manier is zoals de beste manier om iets schoon te maken is om te organiseren dat het in de eerste plaats niet vuil wordt en dat frequenter schoonmaken vaak effectiever is dan minder frequent en intensiever. 


Naast  de combinatie van zeggenschap én verantwoordelijkheid, en het creëren van een standaard als uitgangspunt voor verbetering dient een 5S-aanpak de volgende cultuur elementen.

wp-lean-resultaatHelaas is het trainen en implementeren van 5S vaak een mooi voorbeeld van een oppervlakkige aanpak gericht op simpele middelen, zoals ‘house keeping’ in dit geval, zonder de diepere betekenis ervan te doorgronden en over te dragen. Daarmee gaat veel effect en duurzaamheid verloren.


5S is een goede opstap naar standaardwerk en heeft verder raakvlakken met SMED, continu verbeteren, en operationeel- en visueel management. en is daarmee een helder voorbeeld van de onderlinge samenhang tussen de gereedschappen én cultuur en gedrag. Medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor eigen werkplek. 


De 5S-aanpak heeft ook een relatie met SMED en TPM (: Total Productive Maintenance). Zo staat Schoonmaken eigenlijk voor controleren en onderhouden, en gaat standaardiseren ook over (preventief) onderhoud.


5S maakt de werkplek overzichtelijk. Daarmee kan het inzicht van de medewerker verhoogd worden en kunnen afwijkingen, problemen en potentieel voor verbeteringen zichtbaar gemaakt worden. (#visueel management; #Kaizen). Dit maakt 5S ook een leer- en ontwikkel instrument.


‫Yin yang 2De 5S-aanpak heeft betrekking op alle afdelingen/disciplines van de onderneming. Het weerspiegelt de bedrijfscultuur en de (dagelijkse) discipline en wederzijds vertrouwen binnen de  organisatie.

Medewerkers nemen verantwoordelijk voor hun eigen werkplek (en optimaliseren deze continu) en management neemt de verantwoordelijkheid om medewerkers de juiste middelen te geven om effectief te werken. 


disclaimer

Standhouden! Processen hebben vaak de natuurlijke neiging te degraderen over de tijd. Daarom dient dagelijks gewerkt te worden aan het behoud van de standaard, en de ambitie om deze met groeiend inzicht verder te verbeteren. Anderzijds veranderen externe en interne omstandigheden over de tijd, waardoor de standaard verandert moet of kan worden!


Een leerzaam 5S spel te spelen op PC of laptop vindt u hier en een link naar een parodie over de implementatie van 5S in een kantoor omgeving. vindt u hier.


Ondanks de slogan ‘A place for evertyhing and everything in its place’
is ‘
Goodhousekeeping’ een uitkomst in plaats van het doel.

Naast orde en netheid draagt ook veilige en “plezierige” werkplek
bij
aan effectief werken en tevreden medewerkers (Piramide van Maslov)

wp-lean