Continu verbeteren (= continu leren)

Doelgericht, in alle lagen van de organisatie, iedereen doet mee, altijd.

De organisatie heeft het verbeteren van product en/of dienst tot een doel gemaakt dat constant aanwezig is. De focus ligt op klantwaarde, kwaliteit en productiviteit. Dit vertaalt zich o.a. naar innovatie, lange termijn plannen, investering in ontwikkeling en opleiding. Het is een manier van doen, elke dag weer, in plaats van een project.

Continu verbeteren is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie inclusief management die eventuele obstakels wegneemt.

Het begint met het overeenstemming over het probleem en het zichtbaar maken van afwijkingen door het handhaven en verbeteren van standaardwerk en visueel management (delen van ideeën en  verbeteringen; data gedreven), in combinatie met een cultuur gedreven door betrokkenheid, coaching en probleemoplossende acties. 

Er zijn een aantal probleemoplossende modellen. De meest voorkomende modellen zijn DMAIC [Define, Measure, Analyze, Improve, Control] en PDCA [Plan, Do, Check, Act].

DMAIC kent een lineaire benadering die veel gebruikt wordt bij een Six Sigma (project-)aanpak. Een proces met een kop en een staart.  

PDCA, ook wel PDSA [Plan, Do, Study, Adjust] wordt voornamelijk gebruikt bij een Lean aanpak. Een cyclisch model dat continue verbetering bevordert. Als PDCA wordt ingezet zoals deze bedoeld is, dan is er géén scheiding tussen verbeteren en het managen van het dagelijkse werk. Daarmee is PDCA mijn voorkeursaanpak.

Een citaat van Shigeo Shingo over verbeteren leest u hier.
Toyota heeft PDSA verder ingevuld met het Toyota Business Process (TBP).

Iedereen doet mee, en managers hebben een doelstelling met aantal deelnemende medewerkers en geïmplementeerd aantal verbeteringen per medewerker. Een mooi, visueel hulpmiddel is de CEDAC. 

De volgende onderwerpen zijn voor u beschikbaar 

wp-continu-verbeteren

Hoger doel
Probleem!
PDCA
TBP
Grondoorzaken aanpakken
Implementeren en experimenteren
Tegenmaatregelen
Instrumenten
A3
Kaizen
Overdenking

Meer over een lerende organisatie leest u hier.
Boeken over dit thema treft u aan op deze
web pagina.

helden 2
There are four purposes of improvement: easier, better, faster, and cheaper.

These four goals in the order of priority.
Shiego Shingo

wp-lean

Elke verandering ≠ altijd een gerichte verbetering

Focus op het oplossen van het probleem
in plaats van op de schuldvraag/persoon

Wat moeten wij verbeteren redenerend
vanuit de klant en vanuit het ‘ware noorden’

Advertenties