Continu verbeteren

Er zijn een aantal probleemoplossende modellen. De meest voorkomende modellen zijn DMAIC [Define, Measure, Analyze, Improve, Control] en PDCA [Plan, Do, Check, Act].

DMAIC kent een lineaire benadering die veel gebruikt wordt bij een Six Sigma (project-)aanpak. Een proces met een kop en een staart.  

PDCA, ook wel PDSA [Plan, Do, Study, Adjust] wordt voornamelijk gebruikt bij een Lean aanpak. Een cyclisch model dat continue verbetering bevordert. Als PDCA wordt ingezet zoals deze bedoeld is, dan is er géén scheiding tussen verbeteren en het managen van het dagelijkse werk. Daarmee is PDCA mijn voorkeursaanpak.

Nauw verbonden aan PDCA zijn dan ook onderwerpen als standaardwerk en standaard processen.

Toyota heeft PDSA verder ingevuld met het Toyota Business Process (TBP).

De volgende onderwerpen zijn voor u beschikbaar 

wp-continu-verbeteren

Hoger doel
Probleem!
PDCA
TBP
Grondoorzaken aanpakken
Implementeren en experimenteren
Tegenmaatregelen
Instrumenten
A3
Kaizen

Overdenking

 

Boeken over dit thema treft u aan op deze web pagina.

There are four purposes of improvement: easier, better, faster, and cheaper.
These four goals in the order of priority.
Shigo Shingo

wp-lean

Elke verandering ≠ altijd een gerichte verbetering

Advertenties