A3

Instrument om mensen te ontwikkelen, kennis te delen en om problemen op te lossen (= afwijking t.o.v. gewenste of benodigde situatie met een gekwantificeerde zakelijke impact; door het probleem goed te begrijpen)

Een A3 document én procedure is een coachings-/managementinstrument dat wordt ingezet bij problemen met een brede, discipline overstijgende, scope en/of met een grote groep betrokkenen en/of grote impact voor proces, betrokkenen, etc.

A3 heeft één eigenaar en het probleem wordt met teamwerk opgelost door alle relevante betrokkenen erbij te betrekken en meerdere mogelijke tegenmaatregelen te onderzoeken. Het gaat naast het (leer-)proces en de aanpak om het (duurzame) resultaat.

Één oplossing is onacceptabel, want:

  • deze is vaak een voor de handliggende en kostbare oplossing
  • een wetenschappelijke aanpak gaat uit van het toetsen van een aantal hypotheses
  • meerdere hypotheses vragen meerdere onderzoeken,
    en geven daarmee meer inzicht in de situatie

Visualisatie van Deming’s PDCA welke door Toyota is aangepast tot  “Analyse, Implement, Reflect and Adjust” op 1 A3 (= 2 A4’s) en daarmee een goed project én communicatie instrument.

a3

Voor de aanpak verwijs ik graag naar het Toyota Business Process (TBP).

In aansluiting op de uitspraak van Albert Einstein “We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.” valt te denken aan bewustwording over verspilling, denken in schaalgrootte (batches), onderverdeling in functies en lokale verbetering die plaats maakt voor een focus op en het optimaliseren van de hele value stream bied ik u de volgende overdenkingen.

Door de (gestandaardiseerde) structuur is de A3 tevens een goed middel om het geleerde vast te leggen en te delen.

Aanbevolen literatuur over dit onderwerp treft u aan op de volgende web pagina.
Meer informatie treft u aan op de webside van Lean Enterprise Institute.

A3

Problemen oplossen, relaties ontwikkelen, teamwerk, mentorschap en leren (verdiepen eigen expertise en/of leren van deskundigen buiten eigen expertise)

#Teamwerk, #Nemawashi, #PDCA, #Grondoorzaken

wp-lean