A3

Instrument voor probleemoplossing (= afwijking t.o.v. gewenste of benodigde situatie met een gekwantificeerde zakelijke impact; door het probleem goed te begrijpen) én coachings-/managementinstrument.

A3 heeft één eigenaar en het probleem wordt met teamwerk opgelost door alle relevante betrokkenen erbij te betrekken en meerdere mogelijke tegenmaatregelen te onderzoeken.

Één oplossing is onacceptabel, want:

  • deze is vaak een voor de handliggende en kostbare oplossing
  • een wetenschappelijke aanpak gaat uit van het toetsen van een aantal hypotheses
  • meerdere hypotheses vragen meerdere onderzoeken,
    en geven daarmee meer inzicht in de situatie

Visualisatie van Deming’s PDCA welke door Toyota is aangepast tot  “Analyse, Implement, Reflect and Adjust” op 1 A3 (= 2 A4’s) en daarmee een goed project én communicatie instrument.

a3

Voor de aanpak verwijs ik graag naar het Toyota Business Process (TBP).

In aansluiting op de uitspraak van Albert Einstein “We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.” bied ik u de volgende overdenkingen.

Aanbevolen literatuur over dit onderwerp treft u aan op de volgende web pagina.
Meer informatie treft u aan op de webside van Lean Enterprise Institute.

A3

Problemen oplossen, relaties ontwikkelen, teamwerk, mentorschap en leren (verdiepen eigen expertise en/of leren van deskundigen buiten eigen expertise)

#Teamwerk, #Nemawashi, #PDCA, #Grondoorzaken

Advertenties