Instrumenten

Het begint met het zichtbaar maken van afwijkingen.

In de praktijk blijkt dat de meeste grondoorzaken te bepalen zijn met het 5 X Waarom vragen, voor de probleemanalyse moet in een klein deel van de vraagstukken gebruik gemaakt worden van de Total Quality Management gereedschappen. Slechts in een paar procent van de vraagstukken dient Design of experiments toegepast te worden.

Door het wegnemen van de grondoorzaken wordt herhaling voorkomen, en door het onderzoek verhoogt de medewerker zijn of haar kennis van het proces. 

Instrumenten

Ohno cirkeEen gefocuste, onbevooroordeelde langdurige observatie (meerdere productie cycli, meerdere ploegen,…) om alle details/feiten zelf in de dagelijkse praktijk vast te stellen vanuit een vast punt (Ohno cirkel) zou ik graag aan dit overzicht toevoegen. 

Een oorzaak en gevolg diagram (Visgraat diagram) kan goed ingezet worden als interactief hulpmiddel om de mogelijke grondoorzaak/grondoorzaken van een probleem te inventariseren met een (multidisciplinair) team om deze aansluitend te prioriteren en te onderzoeken, in plaats van brandjes te blussen. Hiermee wordt tegelijkertijd het inzicht in het proces en de kennis van de medewerkers vergroot.

6 hatsHet diagram kan gebruikt worden om richting te geven aan brainstorm sessies (zie ook Six Thinking Hats”) en  kan op groot formaat ook algemeen toegankelijk en dicht bij het proces opgehangen worden, zodat iedereen aan het identificatie- en onderzoeksproces kan deelnemen.

Bij de ‘openbare versie’ gericht op een continue, interactieve dialoog om verschillende gezichtspunten te betrekken wordt gebruik gemaakt van Post-its in 2 kleuren, waarbij 1 kleur staat voor het benoemen van mogelijke oorzaken (of ideeën, observaties of informatie) die links geplakt worden en de andere kleur voor het onderzoek (of corrigerende / tijdelijke maatregel) die (later) rechts geplakt worden. De Post-its worden voorzien van de naam van de schrijver. 

CEDACDeze versie wordt een CEDAC (: Cause and Effect Diagram And Cards) genoemd, waarbij de C van Cards verwijst naar het middel en ik persoonlijk liever zou willen verwijzen naar de C van (een geïntegreerde, open, verbeter-)cultuur


CEDAC
vraagt om een ‘eigenaar’ die het diagram (dagelijks) en proces (wekelijkse bijeenkomst) in goede banen leidt. 

Een aantal standaard uitvoeringen van een visgraat diagram in MS PowerPoint vindt u hier.

Voor het analyseren van complexe problemen waarbij de onderlinge interactie van oorzaken een grote rol spelen wordt gebruikt gemaakt van Design of experiments (DOE). 

Het woord ‘waarom’ aan het begin van de vraag komt al snel oordelend en beschuldigend over. Graag deel ik de volgende Parodie over 5xWHY.

Een Engelstalige presentatie over de kracht van vragen vindt u hier
en op deze web pagina. 
Meer over een van beide presentatoren treft u hier.

Na de bepaling van mogelijke oorzaken wordt een PDCA-cyclus gestart. 

wp-lean