Kaizen

Van een gefinieerd probleem (bijvoorbeeld het verschil tussen de huidige prestatie en de norm), door middel van experimenteren en leren in teamverband, naar het gewenste resultaat en verder (continu) blijven verbeteren. Het kan altijd beter!

Bekend gemaakt in het Westen door de heer Masaaki Imai.

Het doel is een geïmplementeerde verbetering van het proces, inclusief standaardwerk, checklijsten, trainingen en documentatie.

Onderzoek welke kennis reeds aanwezig is en bepaal welke bewezen Lean techniek toegepast kan worden. 

Resultaat wordt bereikt door samenwerking. Collectief leren. Het proces is daarnaast gebaseerd op de wetenschappelijke methode PDCA en met aandacht voor CA. Management is verantwoordelijk voor de rolverdeling en de opvolging. Resultaten en leermomenten worden vastgelegd en er wordt onderzocht waar deze kennis ook direct toegepast kan worden. 

Een Value Stream Mapping activiteit is een goede aanleiding om met een focus kaizen (acties en events) te starten. Problemen die in het proces zichtbaar (gemaakt) zijn met behulp van standaardwerk of visueel management kunnen ook dienen als input voor kaizen.  

kaizen-proces

Elke medewerker doet mee, minimaal 1 keer per jaar en als onderdeel van het reguliere werk. Het proces is continu. Processen zijn aan slijtage onderhevig, de omstandigheden veranderen (machines en materialen, maar ook klantvraag en concurrentie) en alles kan altijd beter.

Informatie over Kaizen-event-teams treft u hier

Advertenties