Aandacht voor CA

Kaizen en PDCAProblemen één voor één aanpakken, met één tegenmaatregel om de impact van de tegenmaatregel goed te kunnen beoordelen én om het leer-effect te vergroten (: causaal verband tussen input/omstandigheden/variabelen en output/proces efficiency).

Dit vraagt ook om overeenstemming met alle betrokkenen over de prioriteitsstelling, in plaats van met een waslijst van zaken aan de slag gaan die elkaar mogelijk beïnvloeden en daardoor het leer-effect vertroebeld en waarschijnlijk door een gebrek aan focus niet afgerond worden. 

Management ondersteunt de CA-stappen zodat het leereffect én het gewenste resultaat bereikt wordt. Het trekken van de juiste conclusies uit het experiment vraagt vaak speciale aandacht.

De Check-fase wordt opgevolgd door het vastleggen van een standaard of door een nieuw experiment of aanpassing.

wp-resultaat2

Advertenties