Aandacht voor CA

Kaizen en PDCAProblemen één voor één aanpakken, met één tegenmaatregel om de impact van de tegenmaatregel goed te kunnen beoordelen én om het leer-effect te vergroten (: causaal verband tussen input/omstandigheden/variabelen en output/proces efficiency).

Dit vraagt ook om overeenstemming met alle betrokkenen over de prioriteitsstelling, in plaats van met een waslijst van zaken aan de slag gaan die elkaar mogelijk beïnvloeden en daardoor het leer-effect vertroebeld en waarschijnlijk door een gebrek aan focus niet afgerond worden. 

Management ondersteunt (de CA-stappen) procesmatig zodat het leereffect én het gewenste resultaat bereikt wordt. Een goede relatie / vertrouwen tussen medewerkers en management is daarbij nodig. Het trekken van de juiste conclusies uit het experiment vraagt vaak speciale aandacht net als de borging van de tegenmaatregel. 

In de Check-fase wordt de effectiviteit van de tegenmaatregel beoordeeld. Om dit voor de betrokken medewerkers mogelijk te maken dienen zij bij het verbeterproces betrokken zijn en/of het specifieke doel van de toe te passen verbetering te weten. 

In de Act- fase wordt afgerond door het vastleggen van een standaard of door een nieuw experiment of aanpassing. Tenslotte, worden er conclusies getrokken en wordt de opgedane kennis gedeeld. 

Een sprekend voorbeeld uit de dagelijkse praktijk vindt u hier.

wp-resultaat2