Kaizen

Onlosmakelijk gekoppeld aan standaardwerk.

Bekend gemaakt in het Westen door de heer Masaaki Imai.

Doel

Oplossen van een probleem, vergroten van klantwaarde door het elimineren van verspillingen, verbeteren flow en gericht verbeteren door direct betrokkenen in kleine stappen en als onderdeel van het dagelijkse werk.

Van een gedefinieerd probleem (bijvoorbeeld het verschil tussen de huidige prestatie en de norm), door middel van experimenteren en leren in teamverband,  het gewenste resultaat bereiken en verder (continu) blijven verbeteren.

Processen zijn aan slijtage onderhevig, de omstandigheden veranderen (machines en materialen, maar ook klantvraag en concurrentie). Hierop moet actie genomen worden. Het kan altijd beter!

Daarnaast wordt met Kaizen de kennis en vaardigheden van de medewerkers verhoogd, en het team ontwikkeld (: relaties en vertrouwen).

Evolutie en revolutie

Doelgerichte verbetering om grote uitdagingen in kleine, behapbare stappen door de medewerkers zelf te laten realiseren en te borgen zonder grote financiële investering, en daarmee tegelijkertijd aan de kennis en het zelfvertrouwen van de medewerker/team te werken.

Een grote stap om dagelijks gericht te willen verbeteren en dat als onderdeel van ieders reguliere, standaardwerk te zien.

Elke medewerker doet mee, minimaal 1 keer per jaar.
Het proces is continu. 

Resultaat

Een geïmplementeerde én geborgde verbetering van het proces,
inclusief
standaardwerk,
 checklijsten, trainingen en documentatie.

person wearing eyeglasses

Het begint met mensen leren zien wat klantwaarde, verspilling of een afwijking is, dat deze gelinkt worden aan het proces, en dat deze ook worden gezien als hulpmiddel om inzicht in het proces te vergroten en om tegenmaatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. 

Resultaat wordt bereikt door

Management

  • Richt, faciliteert, coacht en stelt vragen
  • Verantwoordelijk voor de rolverdeling en opvolging 
  • Creëert een veilige, zekere werkomgeving en slecht mogelijke barrières die medewerkers ervaring bij het verbeteren van hun werkplek/-proces
  • Toont respect 

Resultaten en leermomenten worden vastgelegd en er wordt onderzocht waar deze kennis ook direct toegepast kan worden. 

Input voor Kaizen

Stappen

kaizen-proces

Tenslotte

Hoe medewerkers te stimuleren te verbeteren leest u hier.
Informatie over Kaizen-event-teams leest u hier.

Als medewerkers de operationele problemen oplossen, kan management zich focussen op de beantwoording van strategische vraagstukken. 

wp-lean