Medewerkers stimuleren te verbeteren

Hier volgen een paar suggesties

  • Naast algehele betrokkenheid bij klantwaarde, hoger doel en bedrijfsdoelen op korte termijn medewerkers ook actief betrekken bij verbetering en hun kennis gebruiken 
  • Medewerkers ondersteunen bij hun verbeteractiviteiten
    Tijd, technieken, coaching, gericht sturen op (multidisciplinaire) samenwerking
  • Medewerkers erkenning (of beloning) geven voor hun inspanning
  • Medewerkers inzicht geven in huidige situatie, verbetering laten ervaren en de betekenis / het effect van de verbetering in laten zien
  • Successen delen én vieren
  • Goede voorbeeld dagelijks in praktijk brengen 
  • Deelname aan verbeterprocessen zijn een onderdeel van de persoonlijke evaluatie

wp-lean