Lean in kantoor- en verkoopomgeving

In kantoor omgevingen is er vaak een beperkte organisatorische focus op gedefinieerde processen. Er is vaak sprake van individuele werkwijzen en werkindeling, enkele kennisdragers en ongedeelde kennis. Dit is een goed recept voor verspillingen, onvoorspelbaarheid en lange doorlooptijd.

Daarnaast hebben Sales & Marketing medewerkers vaak een onafhankelijk karakter, zijn vaak op pad, hebben minder verbinding met processen/collega’s en wordt er vaak minder gemeten. 

Toch wordt op kantoor en bij Ontwikkeling, Sales & Marketing activiteiten uitgevoerd die in de kern wederkerende processen zijn die met Lean verbeterd kunnen worden. Natuurlijk moet daarbij standaardwerk en -proces niet verward worden met een specifieke (verkoop-)stijl, of met het beperken van creativiteit. 

In commerciële en andere (R&D, Engineering, HR, Finance,…) afdelingen worden processen vaak niet gemeten op kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Transparantie, visueel management en proces KPI’s zijn nogal eens afwezig. 

Lean richt zich op het inrichten en continu verbeteren van een klantgericht, voorspelbaar, efficiënt, effectief en transpart proces. Een voordeel voor klant, onderneming én medewerker.

Resultaat bereiken met Lean technieken door de belangrijkste repeterende processen op te delen in processtappen en deze te standaardiseren (vaak ook versimpelen), te visualiseren en door visueel (kort cyclisch) management, en continu verbeteren. De focus ligt daarbij op activiteiten, en niet op functietitels, om flow te creëren.

Andere voordelen zijn een gebalanceerde werkbelasting (ik werk net zo hard als mijn college), meer gevoel over geleverde prestatie (resultaat in plaats van doen) leer-/groeimogelijkheid voor medewerker en meer teamgevoel (van ik naar wij). 

Ook hier geldt dat een duurzaam resultaat bereikt wordt met focus op klantwaarde ipv besparen van kosten. Kosten worden door verbetering van de kwaliteit en door verlaging van de doorlooptijd verlaagd.

Over het in kaart brengen van het proces leest u hier.

Boeken over dit onderdeel van Lean treft u aan op de volgende web pagina.

Neem gerust contact op als u meer wilt weten of kennis wilt delen.

Mijn contactgegevens treft u hier aan.

wp-lean

“Onzichtbaar product, onzichtbare verspilling” 

Advertenties