Lean in kantoor- en verkoopomgeving

In kantoor omgevingen is er vaak een beperkte organisatorische focus op gedefinieerde processen. Er is vaak sprake van individuele werkwijzen en werkindeling, enkele kennisdragers en ongedeelde kennis. Dit is een goed recept voor verspillingen, onvoorspelbaarheid en lange doorlooptijd.

Daarnaast hebben Sales & Marketing medewerkers vaak een onafhankelijk karakter, zijn vaak op pad, hebben minder verbinding met processen/collega’s en wordt er vaak minder gemeten. 

Toch wordt op kantoor en bij Ontwikkeling, Sales & Marketing activiteiten uitgevoerd die in de kern wederkerende processen zijn die met Lean verbeterd kunnen worden. Natuurlijk moet daarbij standaardwerk en -proces niet verward worden met een specifieke (verkoop-)stijl, of met het beperken van creativiteit. 

In commerciële en andere (R&D, Engineering, HR, Finance,…) afdelingen worden processen vaak niet gemeten op kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Transparantie, visueel management ( ≠ in de computer) en proces KPI’s zijn nogal eens afwezig net als een dagelijks verantwoordingsproces. Ook is de vervangbaarheid nog wel eens een aandachtspunt. 

Lean richt zich op het inrichten en continu verbeteren van een klantgericht, voorspelbaar, efficiënt, effectief en transpart proces. Een voordeel voor klant, onderneming én medewerker.

Resultaat bereiken met Lean technieken door de belangrijkste repeterende processen op te delen in processtappen en deze te standaardiseren (vaak ook versimpelen), te visualiseren en door visueel (kort cyclisch) management, en continu verbeteren. De focus ligt daarbij op activiteiten, en niet op functietitels, om flow te creëren.

Andere voordelen zijn een gebalanceerde werkbelasting (ik werk net zo hard als mijn college), meer gevoel over geleverde prestatie (resultaat in plaats van doen) leer-/groeimogelijkheid voor medewerker en meer teamgevoel (van ik naar wij). 

Naast de invloed op het primaire proces en op de klantbeleving speelt Verkoop en Marketing een belangrijke rol bij:

  • Realiseren en onderhouden van klantrelaties
  • In kaart brengen van de echte behoeftes van de klant
  • Vertalen van ontwikkelingen in de markt naar producten en/of diensten
  • Analyseren van de reden(-en) voor het vertrek van klanten

Een aantal generieke vragen voor commercie leest u hier.

Ook hier geldt dat een duurzaam resultaat gericht op de lange termijn bereikt wordt met focus op klantwaarde ipv besparen van kosten. Kosten worden door verbetering van de kwaliteit en door verlaging van de doorlooptijd verlaagd.

Meer informatie leest u op deze web-pagina en over het in kaart brengen van het proces leest u hier meer.

Boeken over dit onderdeel van Lean treft u aan op de volgende web pagina.

Neem gerust contact op als u meer wilt weten of kennis wilt delen.

Mijn contactgegevens treft u hier aan.

wp-lean

“Onzichtbaar product, onzichtbare verspilling”