Hoger doel (“True North”)

Gedeeld perspectief, een missie verklaring en een fundament van het strategisch plan en een kompas voor de organisatie.

wp-hoger-doel

Hoger doel

Beknopte strategische en filosofische missie, het ideaal van een organisatie of een staat van perfectie die de organisatie nastreeft te bereiken in de toekomst, dat wil zeggen over 20 of 30 jaar, beschreven als een resultaat (processen en andere hulpmiddelen zijn ondergeschikt) en door daar dagelijks gericht aan te werken (continu verbeteren). 

Op hoofdlijnen wordt helderheid gecreëerd door vaststellen van een hoger doel, prioriteitsstelling, gestandaardiseerde processen én management activiteiten, meten van prestaties en het oplossen van problemen.

Het is een verbond die ‘harde’ bedrijfsdoelen kan bevatten (zoals omzet en winst) gericht op het hoofd evenals meer algemene, heldere en inspirerende visionaire doelstellingen die een beroep doen op het hart en die mogelijk gelinkt zijn aan klantwaarden en aan het werkklimaat en de geest/waarden van de organisatie gericht op grondoorzaken wegnemen en lange-termijn oplossingen.  

Een visie die medewekers inspireert om mee te (willen) creëren en (onvoorwaardelijk) mee te doen in plaats van te volgen, en de juiste klanten en leveranciers/dienstverleners aantrekt.

Geeft richtingfocus, energie, eigen identiteit en vormt daarmee een goede basis voor samenwerking, samen leren en het stellen van prioriteiten.

Een grafische weergave van de primaire bouwstenen vindt u hier en een “disclaimer” vindt u op deze web pagina.

Overwegingen

Is het hogere doel een afspiegeling van uw eigen ambitie (uw eigen race), of is deze afgeleid van een benchmark en gebaseerd op door de concurrentie al gerealiseerde resultaten (gelopen race)?

Mensen kunnen gedwongen worden om iets te doen,
maar kunnen niet gedwongen worden om geïnteresseerd en betrokken te zijn.

Hulpvragen bij de bepaling van een hoger doel vindt u hier.

Enkele aandachtspunten 

  • Communiceren, communiceren en communiceren van hoger doel 
    • Iedereen kent hoger doel 
    • Hoger doel is voldoende helder/expliciet om als basis voor beslissingen/prioriteiten te dienen als focus voor o.a. kaizen
  • Stretchen, net buiten de comfortzone en tot het punt van stress.
    Stress veroorzaakt muri (= overbelasting, een verspilling) en is hinderlijk bij een lang termijn aanpak
  • Naast Hoger doel ook prestatie doelen voor de kortere termijn

Tenslotte

Graag verwijs ik hier naar het boek Toyota kata van Mike Rother,
waarin deze aanpak gebruikt wordt voor het coachen van verbeterprocessen. 

Als voorbeeld of ter inspiratie, deze link naar de visie en filosofie van Toyota. 

wp-training

Advertenties