Hoger doel (“True North”)

Gedeeld perspectief, een missie verklaring en een fundament van het strategisch plan en een kompas voor de organisatie, relevant en met emotionele resonantie.

wp-hoger-doel

Hoger doel

Beknopte strategische en filosofische missie, het ideaal van een organisatie of een staat van perfectie die de organisatie nastreeft te bereiken in de toekomst, dat wil zeggen over 20 of 30 jaar, eerder gericht op ambitie dan op wat (vandaag) mogelijk is, beschreven als een resultaat dat belangrijk is voor uw klanten (processen en andere hulpmiddelen zijn ondergeschikt) en door daar dagelijks gericht aan te werken (Continu én gericht verbeteren).

Een sprekend voorbeeld van een publiek uitgesproken ambitie vindt u hier. 

Op hoofdlijnen wordt helderheid gecreëerd door vaststellen van (de actuele situatie en) een hoger doel, prioriteitsstelling, gestandaardiseerde processen én management activiteiten, meten van prestaties en het formuleren van concrete (operationele en tactische) problemen. Het hoger doel geeft context aan werkzaamheden, focus en voorkomt afleiding. 

Het is een verbond die ‘harde’ bedrijfsdoelen kan bevatten (zoals omzet, marktaandeel en winst) gericht op het hoofd evenals meer algemene, heldere en inspirerende visionaire doelstellingen die een beroep doen op het hart, en aansluiten bij de (collectieve) passie (o.a. voor product of dienst) en (groei) ambitie, en die mogelijk gelinkt zijn aan klantwaarden (en klantprofielen), aan het werkklimaat, kernwaarden en de cultuur van de organisatie gericht op leren en grondoorzaken wegnemen en lange-termijn oplossingen.  

Een visie die medewerkers verbindt, inspireert en uitdaagt om mee te (willen) creëren en (onvoorwaardelijk) mee te doen in plaats van te volgen, en de juiste medewerkers, klanten en leveranciers/dienstverleners aantrekt.

wp-pijlGeeft richtingfocus, energie, eigen identiteit en vormt daarmee een goede basis voor (interne) verbinding en samenwerking, samen leren, context voor doelstellingen, KPI’s,  stellen van prioriteiten en nemen van beslissingen.

Een grafische weergave van de primaire bouwstenen vindt u hier en een “disclaimer” vindt u op deze web pagina.

Naast het bepalen en (herhaaldelijk) communiceren van hét hoger doel is het noodzakelijk om de actuele status exact te bepalen, door middel van data en feiten, bijvoorbeeld en niet beperkt tot Quality Function Deployment (QFD proces: identificeren van de klantwaarde (VOC) tot en met het vertalen van de klantenwensen in ontwerpeisen & product ontwerp) en het bepalen van de effectiviteit van het gehele proces (value stream mapping). Zo ontstaat een creatieve energie.

Meer over hoger doel

Tenslotte

Graag verwijs ik hier naar het boek Toyota kata van Mike Rother,
waarin deze aanpak gebruikt wordt voor het
coachen van verbeterprocessen. 

Als voorbeeld of ter inspiratie, deze link naar de visie en filosofie van Toyota. 

wp-training