PDCA

Ook wel PDSA [Plan, Do, Study, Adjust]

Een vaardigheid die met veel toepassen eigen gemaakt moet worden, en vraagt discipline van de gehele organisatie. De beste manier om deze discipline op te bouwen in de organisatie is top-down. pcda

Het oefenen en toepassen van PDCA wordt verwerkt in de improvement kata (voor relatief kleine verbeteringen in het dagelijkse werk met een korte doorlooptijd en beperkte scope) en A3 management (voor meer complexere problemen).  

PDCA is door ontwikkeld tot het Toyota Business Process (TBP).

Aanbevolen literatuur over dit onderwerp treft u aan op de volgende web-pagina.

Advertenties