PDCA

Ook wel PDSA [Plan, Do, Study, Adjust]

pcdaHet is een verbeter- én leerproces met als uitgangspunt het hogere doel en/of een probleem.

Naast coaching ondersteunen teamwerk, visueel management en inventarisatie technieken het PDCA proces. 

Door een standaard iets te veranderen (gericht experimenteren) en de resultaten daarvan goed te evalueren om de impact vast te stellen en te leren. 

Een vaardigheid die met veel toepassen eigen gemaakt moet worden,  en discipline vraagt van de gehele organisatie. Juist als iemand enorm bekend is met het proces, is de verleiding groot om van aannames uit te gaan in plaats van een grondige analyse en/of eigen observatie. De beste manier om deze discipline op te bouwen in de organisatie is top-down. 

Meer over het PDCA proces leest u hier.

Het oefenen en toepassen van PDCA wordt verwerkt in de improvement kata (voor relatief kleine verbeteringen in het dagelijkse werk met een korte doorlooptijd en beperkte scope) en A3 management (voor meer complexere problemen).  

PDCA is door ontwikkeld tot het Toyota Business Process (TBP).
Een variant op PDCA is 
SDCA.

Aanbevolen literatuur over dit onderwerp treft u aan op de volgende web pagina.

PDCA is een middel om problemen op te lossen én om kennis te delen.
PDCA is wetenschappelijke methode om onze aannames/hypotheses te testen.

#Teamwerk, #A3, #Grondoorzaken

wp-lean