Probleem!

Taaichi Ohno,
pioneer van het Toyota Production System
“Having no problems is the biggest problem of all”

Een probleem kan alleen worden aangepakt als het als probleem wordt herkend.

Veel mensen stellen de bestaande werkwijze niet ter discussie en nemen hun perceptie voor waar. Het begint daarom vaak bij het leren problemen te zien!

WP Probleem3

Een probleem heeft 2 kanten. Een negatieve kant (: de productie wordt onderbroken, er is een fout in het proces gemaakt of er treedt verspilling op) en een positieve kant (: probleem kan inzicht in proces vergroten, en kan leiden tot tegenmaatregelen die herhaling voorkomen). 

Een probleem kan een zakelijk probleem zijn of een eigen probleem van mensen. Een probleem is altijd urgent, en dient in concrete termen geformuleerd te worden en op feiten gebaseerd te zijn.

Het oplossen ervan vraagt betrokkenheid bij de eigen concrete doelstelling en het hoger doel van de organisatie, en een actie-/verbeterplan. 

Probleemoplossing is een mooie gelegenheid om medewerker te complimenteren met het resultaat of voor de inspanning.

Een grafische voorstelling van een probleem en meer over de aanpak van problemen vindt u hier.

Wees oprecht dankbaar voor een aangereikt probleem!
Het verbergen van problemen ondermijnt Lean-denken én doen.

Advertenties