Probleem!

WP Probleem3

Een probleem is altijd urgent, en dient in concrete termen geformuleerd te worden en op feiten gebaseerd te zijn.

 

Taaichi Ohno,
pioneer van het Toyota Production System
“Having no problems is the biggest problem of all”

 

Een grafische voorstelling van een probleem en de aanpak ervan vindt u hier.

Wees oprecht dankbaar voor een aangereikt probleem.

Advertenties