Probleem!

Taaichi Ohno,
pioneer van het Toyota Production System
Having no problems is the biggest problem of all

Een probleem kan alleen worden aangepakt als het als probleem wordt herkend.

Veel mensen stellen de bestaande werkwijze niet ter discussie en nemen hun perceptie voor waar. Het begint daarom vaak bij het leren problemen te zien!

WP Probleem3

Een probleem is dus een verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, gedefinieerd als een resultaat en is daarmee géén vooraf bepaalde oplossing! Deze benadering brengt helderheid en resultaatgerichtheid in lijn met het hogere doel.  

Een probleem heeft 2 kanten. Een negatieve kant (: de productie wordt onderbroken, er is een fout in het proces gemaakt of er treedt verspilling op) en een positieve kant (: probleem kan inzicht in proces vergroten, en kan leiden tot tegenmaatregelen die herhaling voorkomen). 

Vragen om te komen tot een probleemstelling vindt u op deze web pagina. 

Een probleem kan een zakelijk probleem zijn of een eigen probleem van mensen. Een probleem is altijd urgent, en dient in concrete termen geformuleerd te worden en op feiten gebaseerd te zijn.

Het oplossen ervan vraagt betrokkenheid bij de eigen concrete doelstelling en het hoger doel van de organisatie, en een actie-/verbeterplan. Elk probleen heeft één probleemeigenaar. Oplossen begint bij het in kaart brengen van de huidige situatie.

Expliciete details over de gevolgen van het probleem bevordert een gedeeld begrip en vergroot de inzet om het probleem op te lossen. Over de te gebruiken technieken leest u hier en de op volgende web paginaDe aanpak kan o.a. met A3-techniek of een Kaizen-actie

Probleemoplossing is een mooie gelegenheid om medewerker/team te complimenteren met het resultaat of voor de inspanning.

Een grafische voorstelling van een probleem en meer over de aanpak van problemen vindt u hier.

Wees oprecht dankbaar voor een aangereikt probleem!
Het verbergen van problemen ondermijnt Lean-denken én doen.

Advertenties