Probleem!

WP Probleem3

Een probleem is altijd urgent, en dient in concrete termen geformuleerd te worden en op feiten gebaseerd te zijn.

Een grafische voorstelling van een probleem en de aanpak ervan vindt u hier.

 

Taaichi Ohno,
pioneer van het Toyota Production System
“Having no problems is the biggest problem of all”

 

Een probleem kan alleen worden aangepakt
als het als probleem wordt herkend.


Wees oprecht dankbaar voor een aangereikt probleem! Het verbergen van problemen ondermijnt Lean-denken én doen.

Advertenties