Probleem!

Taaichi Ohno,
pioneer van het Toyota Production System
Having no problems is the biggest problem of all

Een probleem kan alleen worden aangepakt
als het als probleem wordt herkend en erkend.

WP Probleem3

Een probleem is dus een verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, gedefinieerd als een resultaat en is daarmee géén vooraf bepaalde oplossing!

Veel mensen stellen de bestaande werkwijze niet ter discussie en nemen hun perceptie voor waar. Het begint daarom vaak bij het leren problemen te zien, onder ogen te zien, in kaart te brengen, te melden bij het management én grondig te onderzoeken (≠ aannames en generalisaties)

Een afwijking in een proces kan eenvoudig en snel worden vastgesteld door het gebruik van Lean-technieken en Lean-inrichting.

Een probleem oplossen (: z.s.m. terugkeren naar de standaard of naar de gewenste situatie) kan situationeel bepaald zijn (reactief; actie op een verschil ten opzichte van de standaard) of gecreëerd zijn (proactief; op basis van het hogere doel). Deze benadering brengt helderheid en resultaatgerichtheid in lijn met het hogere doel.  

Een probleem heeft 2 kanten. Een negatieve kant (: de productie wordt onderbroken, er is een fout in het proces gemaakt of er treedt verspilling op) en een positieve kant (: probleem kan inzicht in proces vergroten, en kan leiden tot tegenmaatregelen die herhaling voorkomen). 

Vragen om te komen tot een probleemstelling vindt u op deze web pagina. 

Een probleem kan een zakelijk probleem zijn of een eigen probleem van mensen. Een probleem is altijd urgent, en dient in concrete termen geformuleerd te worden en op feiten gebaseerd te zijn.

Het oplossen ervan vraagt om acceptatie van het probleem en betrokkenheid bij de eigen concrete doelstelling en het hoger doel van de organisatie, en een actie-/verbeterplan. Elk probleem heeft één probleemeigenaar. Oplossen begint bij het in kaart brengen van de huidige situatie.

Expliciete details over de gevolgen van het probleem bevordert een gedeeld begrip en vergroot de inzet om het probleem op te lossen. Over de te gebruiken technieken leest u hier en de op volgende web paginaDe aanpak kan o.a. met A3-techniek of een Kaizen-actie

Richten op meerdere oplossingen in de vorm van tegenmaatregelen om de creativiteit te verhogen, en tegenmaatregelen vragen bij voorkeur geen (grote) investering.

Probleemoplossing is een mooie gelegenheid om medewerker/team te complimenteren met het resultaat of voor de inspanning. Door het oplossen van het probleem neemt de autonomie van de afdeling/discipline, het team en/of de medewerker toe. 

Een grafische voorstelling van een probleem en meer over de aanpak van problemen vindt u hier.

Over het verschil tussen een probleem en een uitdaging of mening, leest u meer op deze web pagina.

Wees oprecht dankbaar voor een aangereikt probleem!
…het is een mogelijkheid om te verbeteren.

Vanuit procesdenken en borging vragen naar waarom in plaats van wie.
Het verbergen van problemen ondermijnt Lean-denken én doen.

wp-lean