Afwijkingen aan de lijn: organiseren

  • Standaardwerk is goed getraind en standaarden zijn bekend, zodat medewerkers het standaardwerk volgens de norm kunnen uitvoeren én afwijkingen (= problemen) kunnen constateren en melden
  • Medewerkers moeten gespitst zijn op afwijkingen.
  • Medewerker moet zich gewaardeerd voelen om afwijkingen te melden of de lijn “stil te zetten”.
  • Ondersteuning voor het behandelen van de afwijkingen moet “prompt” beschikbaar zijn.
  • De ondersteuner (groepsleider o.i.d.) is goed getraind in het standaardwerk, (om de mogelijke oorzaak te benoemen) en in het beoordelen van het geconstateerde probleem om gepaste actie te nemen, eventueel opgevolgd door een PDCA-actie.

wp-referenties