Verbeterproces initiëren

Voorbeeld vragen om problemen zichtbaar te maken

 • Hoe kunnen wij met onze organisatie, product en/of dienst meer klantwaarde leveren en/of verwachtingen kunnen overtreffen?
 • Welke (latente) behoeftes zouden wij in de markt (beter) kunnen invullen?
  • Waar onderscheiden wij ons ten opzichte van de concurrentie?
   Vaak een combinatie van meerdere zaken
  • Wat is onze ‘garantie’ m.b.t. ons product/dienst
 • Uw partners
  • Wat is het profiel van uw ideale klant/leverancier/partner, en hoe verhoudt uw actuele situatie zich tot dit ideaal beeld?
  • Werken wij met de juiste partijen samen, en waarom niet met anderen?
  • Welke partijen doen nu (nog) geen zaken met ons, en wat is daarvoor de reden?
 • Uw processen
  • Welke verspilling in tijd en kosten gaan wij elimineren?
  • Wat moet/kan kwalitatief beter, effectiever of sneller?
  • Hoe zouden wij de bestaande capaciteit kunnen uitbreiden?
  • Welke onbenutte capaciteit van mensen en/of processen is (nog) beschikbaar, en hoe zou deze ingezet kunnen worden?
 • Ontwikkeling
  • Wat zou het effect op ons product of dienst zijn als wij onbeperkte middelen ter beschikking hebben?
  • Wat moeten wij doen om onze duurzaamheid te vergroten en/of onze ecologische belasting te verminderen?
  • Wat zou een grote bedreiging zijn voor ons bedrijf en/of product/dienst?
  • Waarop moeten wij onze mensen en/of processen op voorbereiden?
  • Hoe ontwikkelt de markt en het marktvraag zich, en hoe ontwikkelen onze partners en concurrenten? Wat betekent dit voor ons en ons aanbod?
 • Organisatie
  • Welke professionaliseringsslag willen of moeten wij maken?
  • Wat moeten wij doen om onze doelen ruimschoots te overtreffen? 
  • Welke medewerker of team moet nog opgeleid of getraind worden om nu en/of in te toekomst (nog beter) te functioneren?
  • Welke interne spanningen/wrijvingen zijn er, en hoe gaan wij die oplossen?

wp-hoger-doel1. Bepaal de actuele situatie 
2. Vergelijk deze met hoger doel 
3. Maak een SWOT-analyse
4. Neem actie en verbeter (PDCA

wp-lean