Hulpvragen bij probleeminventarisatie

Doelen

 • Stimuleren van kritisch denken;
  van ik weet het naar een ik wil leren mindset
 • Situatie laten doorgronden
 • Feiten en diepgaande observaties
  in plaats van aannames, veronderstellingen en vooroordelen 
 • Mensen helpen te leren 
 • Verbinding creëren;
  Mensen onbevooroordeeld benaderen
 • Voorbeeldfunctie;
  Uiten van eigen nieuwsgierigheid en leergierigheid 
  in plaats van vooringenomenheid tonen 

Voorbeeld hulpvragen

 • Wat is het probleem de huidige situatie?
 • Wat is de gewenste situatie? 
 • Wat willen wij voorkomen, of bereiken?
 • Wie heeft last van het probleem?
 • Waarom is het een probleem?
 • Hoe weet je dat het een probleem is?
 • Wanneer hebben wij last van het probleem?
 • Hoe belangrijk is het oplossen van het probleem?
 • Welke factoren spelen (waarschijnlijk) een rol?
  Complex probleem opsplitsen in meerdere componenten
 • Hoe pak je het aan, en op welke onderdelen focus jij je? 
 • Wat moet het management doen om jullie (proces) succesvol te maken?

En verder

 • Ik weet het ook niet. Laten wij samen naar het proces gaan kijken en samen leren.
 • Draagvlak creëren door gericht feedback te vragen op de voorgenomen actie, met het verzoek of het plan op enige wijze te verbeteren is.

wp-referenties

Advertenties