Hulpvragen bij probleeminventarisatie

Vragen zonder vooringenomenheid, gericht op de oorzaak (wat) in plaats van gericht op de schuldige (wie) tonen respect voor de medewerkers, hun meningen en ervaring, en zijn een goede aanpak om wederzijds vertrouwen uit te bouwen.  

Doelen

 • Stimuleren van kritisch denken;
  van ik weet het naar een ik wil leren mindset
  Kritisch kijken naar de huidige situatie
 • Situatie laten doorgronden
 • Feiten en diepgaande observaties
  in plaats van aannames, veronderstellingen en vooroordelen 
 • Mensen helpen te leren 
 • Verbinding creëren;
  Mensen onbevooroordeeld benaderen
 • Voorbeeldfunctie;
  Uiten van eigen nieuwsgierigheid en leergierigheid 
  in plaats van vooringenomenheid tonen 
 • Kennis vergaren 
 • Draagvlak creëren

Man met 1 vraagtekenVoorbeeld hulpvragen

 • Wat is het probleem de huidige situatie?
 • Wat is de gewenste situatie? 
 • Wat willen wij voorkomen, of bereiken?
 • Wie heeft last van het probleem?
 • Waarom is het een probleem?
 • Hoe weet je dat het een probleem is?
 • Wanneer hebben wij last van het probleem?
 • Hoe belangrijk is het oplossen van het probleem?
 • Welke factoren spelen (waarschijnlijk) een rol?
  Complex probleem opsplitsen in meerdere componenten
 • Hoe pak je het aan, en op welke onderdelen focus jij je? 
 • Wat moet het management doen om jullie (proces) succesvol te maken?

En verder

 • Het kritisch in kaart brengen van het probleem levert een goed uitgangspunt voor verbetervoorstellen. Ná het afsluiten van deze kritische fase komt het creatief en ongeremd benoemen van mogelijke tegenmaatregelen of oplossingen.
 • Ik weet het ook niet. Laten wij samen naar het proces gaan kijken en samen leren, en door te experimenteren.
 • Draagvlak creëren door gericht feedback te vragen op de voorgenomen actie, met het verzoek of het plan op enige wijze te verbeteren is.

wp-referenties