Probleem en aanpak

wp-hoger-doel

Het hoger doel bepaalt de ambitie en richting van de onderneming.
Een inspirerend punt aan de horizon, True North in Lean-denken.

De huidige situatie wordt nauwkeurig met feiten in kaart gebracht.

Het volgend doel brengt het hoger doel dichterbij via (PDCA) een leerproces dat met experimenten wordt uitgevoerd, en gericht is op het wegnemen van grondoorzaken. Hiermee wordt de spanning tussen hoger doel en de actuele situatie verkleint.

Dit proces Toyota Kata wordt uitvoerig beschreven door Mike Rother.
Een A3-aanpak of een Kaizen-actie zijn daarbij een mooi hulpmiddelen.

Een probleem is dus geen uitdaging.
Een uitdaging is het bereiken van een ‘hoger doel’.

wp-lean

Advertenties