Proces beoordeling

proces-beoordeling

Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om het proces te beoordelen op basis van de flexibiliteit, naast “every part every interval” (EPEI via Heijunka en Leveling) en klantspecifieke artikelen.

Vaak wordt op basis van een opgetreden incident het proces ingewikkeld gemaakt, of wordt soms het gezonde verstand uitgeschakeld. Wellicht brengt de korte video Paarse krokodil u op verbeterideeën, of heeft u een Poka-Yoka maatregel.

Algemene aandachtspunten bij beoordelen van processen op kwaliteit en productiviteit door uitvoerenden

  • Prestaties kunnen zelf, ‘aan de lijn’ en eenvoudig gemeten worden
  • KPI’s zijn gericht op het operationele proces in plaats van financieel
  • Metingen vinden met korte tijdsintervallen plaats
  • Resultaten zijn eenvoudig te vergelijken met norm/standaard
    en cyclustijd,
    in plaats van gemiddelde
  • Ruimte voor registratie van opmerkingen

Procesdata voor procesbeoordeling en als basis voor verbeteracties

wp-resultaat