Standaardwerk: evaluatie vragen

 • Standaard
  • Is er een standaard?
  • Is deze standaard duidelijk en heb je deze goed begrepen?
  • Wat is belangrijk voor de uiteindelijke klant, en voor jouw klant de eerst volgende collega stroomafwaarts in de value stream? 
  • Is het eenvoudig om alles in één keer goed te doen,
   of zijn er a
   specten van de standaard moeilijk of onveilig te realiseren?
  • Kun jij je werk goed doen?
   • Goed georganiseerde en veilige werkomgevingen,
    juiste en juist werkende gereedschappen (5S)
   • Juiste en volledige informatie
   • Zijn aanpassing aan ontwerp en/of gebruikte software gewenst?
  • Is de de standaard in alle situaties goed.
   Zo niet, in welke situaties is deze fout?
 • Kun jij je taak autonoom uitvoeren?
  • Is de werkvolgorde duidelijk, en logisch? 
  • Heb je vragen tijdens het proces?
  • Kun jij je eigen werk beoordelen? Wanneer is het goed?
  • Kun je eenvoudig de gevraagde snelheid volgen,
   en zien hoe jouw prestatie zich verhoudt tot de planning?
  • Ben je in staat om snelle noodoplossingen te bedenken en door te voeren, als dat noodzakelijk is? Komt dat vaak voor, en hoe wordt het probleem verder opgevolgd? 
 • Zijn er ideeën om de standaard verder te verbeteren? 

wp-lean