Toyota Business Process (TBP)

TBP kent een aangescherpt verbeterproces met onderstaande actie-/deelprocessen.

pdca-en-tbp

Bij het verduidelijken van het probleem (stap 1) wordt uitgedaagd om te komen tot een beschrijving van het ideale proces. Dit zal vaak een groter probleem laten zien dan incrementele veranderingen van het systeem. Om behapbare acties te starten wordt daarom gevraagd het geheel op te splitsen in deel activiteiten (stap 2), en deze één voor één aan te pakken (focus). Bij voorbeeld door het probleem op te splitsen in de 4 M’s. Een aantal standaard uitvoeringen van een visgraat diagram in MS PowerPoint vindt u hier.

Naast bovenstaande acties zijn ook de cultuuraspecten benoemd

 1. Focus op klantwaarde
 2. Benoem altijd de toegevoegde waarde van het werk
 3. Neem eigenaarschap en verantwoordelijkheid
 4. Visualiseer probleem
 5. Baseer actie op feiten, ter plaatse zelf waargenomen (Go to the Gemba)
  en minder op data
 6. Ben volhardend in denken én doen
 7. Neem weloverwogen besluit en voer daarna snel in (schildpad/haas)
 8. Volg elk proces met oprechtheid en toewijding
 9. Grondige communicatie
 10. Betrek alle betrokkenen

Deze aanpak vindt u ook terug bij het opzetten van een A3.

wp-referenties