Value Stream Mapping

Waarde Stroom Analyse, ook wel (door Toyota in 80-er jaren) Material and Information Flow Analysis (MIFA) genoemd.

  • Systeem perspectief,
    in plaats van lokale optimalisatie.
  • Gericht op klantvraag.
    Start bij einde van het proces.
  • Link tussen product- en informatie flow.
  • In kaart brengen van actuele prestatie,
    en verbeter mogelijkheden.

vsm-mifa

disclaimer

Een Value Stream Map brengt het proces op macro niveau in kaart. Dit is een middel om een gericht en effectief verbeterplan te maken, en dus géén doel op zich!

Een Value stream Map wordt opgevolgd met een actieplan, grondoorzaken benoemen en PDCA (kaizen, A3, Toyota Kata). Dat wordt bedoeld met Value Stream Mapping.

Een schematische weergave van het proces treft u aan op de volgende web pagina. Bij het opstellen van een initiële VSM is een actieve bijdrage van de directie gewenst. De redenen daarvoor leest u hier.

Een grafische weergave van de doelen treft u aan op de volgende web pagina.

Terugkoppeling naar directbetrokkenen en brede communicatie (informatiebord) verhoogt inzicht en bevordert (VS-)teamwerk.

wp-verbetergrafiekAls vuistregel geldt dat de ‘future VSM’ ongeveer de helft van de verspillingen kan wegnemen. Veelal zijn dus meerdere (in de regel 5) ‘future VSM’ nodig om ca. 90% van de verspillingen en imperfecties weg te nemen. Dit vraagt om continu verbeter mind-set.

Voor meer informatie over VSM verwijs ik u graag naar boek Leren zien van Mike Rother en John Shook en naar het boek The Complete Lean Enterprise van Beau Keyte en Drew A. Locher, dat met name gericht is op VSM in een kantoor- en service organisatie.

Wilt u de meest voorkomende symbolen ontvangen voor een digitale presentatie van uw VSM? Ik stuur u die graag gratis en zonder enige verplichting toe in een MS PowerPoint presentatie!

Voor uw aanvraag verwijs ik u graag naar mijn contactgegevens. U kunt rekenen op een snelle reactie.

Een Makigami is vaak bruikbaarder voor het visualiseren van een administratief of dienstverlenend proces, dan een Value Stream Map. 

Een alternatief voor een VSM is een Metrics Based Process Map (MBPM).

Advertenties