Value Stream Mapping

Waarde Stroom Analyse, ook wel (door Toyota in de 80-er jaren) Material and Information Flow Analysis (MIFA) genoemd. De P van PDCA.

 • Systeem perspectief,
  in plaats van lokale optimalisatie.
 • Gericht op klantvraag.
  Start bij einde van het proces.
 • Link tussen product- en informatie flow
  Pull versus push
 • Heldere klant-leverancier relatie (samenwerking)
 • In kaart brengen van actuele prestatie/symptomen van het proces,
  en verbeter mogelijkheden door middel van visualisatie

vsm-mifaScope, begin- en eindpunt

De scope is van concept tot product lancering, of van order-to-cash en bevat zowel administratieve als productie processtappen. Naast de impact van administratieve-/verkoopprocessen op het productieproces is ook een effectieve 2-richtingsinformatiestroom tussen de administratieve-/ verkoopprocessen en productie vaak essentieel. Naast het dagelijkse operationele proces kunnen ook disciplines zoals Design en R&D een belangrijke rol spelen.

Productstroom

disclaimer

Een Value Stream Map brengt het proces voor één artikel(-groep) in kaart en analyseert het proces op macro niveau, op een bepaald moment. Dit is een middel om een gericht en effectief verbeterplan te maken, en dus géén doel op zich! Anders is het pure verspilling.

Middel en doel

Een inventarisatie van de actuele situatie wordt opgevolgd met een future value stream en een actieplan met meetbare resultaten om continu te verbeteren (communicatie, kwaliteit, levering/service en kosten) in lijn met het hogere doel inclusief SHE. Bottlenecks en grondoorzaken worden benoemt en aangepakt met PDCA (kaizen, A3, Toyota Kata). Dat wordt bedoeld met Value Stream Mapping.

Een schematische weergave van het proces treft u aan op de volgende web pagina. Bij het opstellen van een initiële VSM is een actieve bijdrage van de directie gewenst. De redenen daarvoor leest u hier.

wp-verbetergrafiek

Als vuistregel geldt dat de ‘future VSM’ ongeveer de helft van de verspillingen kan wegnemen. Veelal zijn dus meerdere (in de regel 5) ‘future VSM’ nodig om ca. 90% van de verspillingen en imperfecties weg te nemen. Dit vraagt om continu verbeter mind-set.

Een grafische weergave van de doelen treft u aan op de volgende web pagina. Tips voor het verbeteren van de Value Stream leest u op de volgende web pagina.


Product- en informatiestroom

Op de werkvloer wordt de productstroom gekoppeld aan de informatiestroom met behulp van visueel management. Terugkoppeling naar directbetrokkenen en brede communicatie (informatiebord) verhoogt inzicht en bevordert (VS-) teamwerk.


wp-gereedschap# Visualiseren; bundelen en delen van kennis
# Richting geven /focus
# Probleemsignalering
# Klant – leverancier relatie (oorzaak en gevolg)
# Klantwaarde en verspillingen
; synchroniseren/nivelleren


Value Stream en organisatie

Value Stream management vraagt naast een strategie, (basis) Lean kennis en vaardigheden en meetpunten (denk daarbij ook aan een VS specifieke boekhouding) vaak een VS-manager. Meer over directie betrokkenheid leest u op de volgende web pagina

Informatie over het aansturen van de VS door middel van het pacemaker proces vindt u hier.


Meer informatie?

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de overzichtspagina van dit onderwerp, deze vindt u hier. Daarnaast verwijs ik u graag naar boek Leren zien van Mike Rother en John Shook, Creating Mixed Model Value Streams van Kevin J. Duggan voor complexere Value Streams en naar de boeken die met name gericht zijn op administratieve processen en dienstverlening.


VS-symbolen

Wilt u de meest voorkomende symbolen ontvangen voor een digitale presentatie van uw VSM? Ik stuur u die graag gratis en zonder enige verplichting toe in een MS PowerPoint presentatie.

Voor uw aanvraag verwijs ik u graag naar mijn contactgegevens. U kunt rekenen op een snelle reactie.


Alternatieven voor VSM

 • Een alternatief voor een VSM is een Metrics Based Process Map (MBPM).
 • Een Makigami is vaak bruikbaarder voor het visualiseren van een administratief proces, dan een Value Stream Map. 
 • Een Lean provision map wordt gebruikt voor een dienstverlenings- of consumptieproces, waarbij ook sprake is van “onbetaalde” tijd die de klant/consument besteed aan waarde en niet-waarde toevoegende activiteiten.

Naast het organiseren van de waardestroom, wordt tegelijkertijd aandacht besteed aan het organiseren van de waardestroom van mensen.

VSM + actie.jpg

Beter een imperfect VSM gemaakt door de betrokkenen,
dan een perfect VSM gemaakt door derden.


Een overzicht van alle web pagina’s over Value Steam Mapping vindt u hier.

wp-lean