Actual en future VSM

 

wp-vsm-actie-3

De actual [current] VSM geeft de werkelijke situatie weer en is dus niet de gewenste situatie zoals beschreven in handboeken, organigram, etc.

Een future VSM geeft de gewenste situatie weer die over een periode van 3 tot 6 maanden bereikt moet worden.

Als er nog geen of slechts weinig ervaring is met value stream mapping is het raadzaam om deze periode aanzienlijk in te korten, ten gunste van de gewenste actiegerichtheid.

Met Activity Ratio (: BWT gedeeld door DLT) x 100% zijn de verbeteringen in (deel-)processen goed vergelijkbaar met elkaar.

Advertenties