Directie betrokkenheid

Enkele redenen

  • Benadrukken van het belang voor de onderneming, en medewerkers motiveren
  • Borgen dat in dit proces de juiste activiteiten aangemerkt worden als waarde toevoegend voor de klant en/of organisatie
  • Verhoogd inzicht van de directie in de daadwerkelijke effectiviteit van het proces, en het management ervan
  • Eventueel uit VSM voorvloeiende personele consequenties
  • Eventueel uit VSM voortvloeiende Kaikaku (fundamentele verandering, zoals en niet beperkt tot herlocatie van activiteiten)

De initiële VSM dient opgevolgd te worden door het maken van een ‘future VSM’ in lijn met klantvraag en ondernemingsdoelstelling. Deze geeft de gewenste, volgende situatie aan over 6 tot 18 maanden.

De ‘future VSM’ is vergezeld van een actielijst om deze te realiseren. Acties kunnen bestaan uit ‘gewoon-doen-acties’ die direct uitgevoerd kunnen worden, overzichtelijke projecten uitgevoerd door individuele afdelingen (kaizen), uit complexere projecten (A3) of zelf Kaikaku (fundamentele verandering).

disclaimerHet maken van een VSM zonder opvolging is verspilling.

wp-referenties

Kaizen

Advertenties