Directie betrokkenheid

Enkele redenen

  • Benadrukken van het belang voor de onderneming, en medewerkers motiveren
  • Borgen dat in dit proces de juiste activiteiten aangemerkt worden als waarde toevoegend voor de klant en/of organisatie
  • Verhoogd inzicht van de directie in de daadwerkelijke effectiviteit van het proces, en het management ervan
  • Eventueel uit VSM voorvloeiende personele consequenties
  • Eventueel uit VSM voortvloeiende Kaikaku (fundamentele verandering, zoals en niet beperkt tot herlocatie van activiteiten, of het leidend maken van de klantvraag en daarmee mogelijk de waardestroom en het organiseren van medewerkers rond de waardestroom [in een soort matrixorganisatie]).

De actual VSM dient opgevolgd te worden door het maken van een future VSM in lijn met klantvraag en ondernemingsdoelstelling. Deze geeft de gewenste, volgende situatie aan over 6 tot 18 maanden.

De future VSM is vergezeld van een actielijst om deze te realiseren. Acties kunnen bestaan uit ‘gewoon-doen-acties’ die direct uitgevoerd kunnen worden, overzichtelijke projecten uitgevoerd door individuele afdelingen (kaizen), uit complexere projecten (A3) of zelf Kaikaku (fundamentele verandering).

disclaimerHet maken van een VSM zonder opvolging is verspilling.

wp-referenties