Makigami

Een Makigami (het Japanse woord voor ‘rol papier’) is vaak bruikbaarder voor het visualiseren van een administratief of dienstverlenend proces, dan een Value Stream Map. 

Met een Makigami visualiseren wat er werkelijk gebeurd (en niet wat volgens de [ISO-] handboeken beschreven is, of wat zou moeten).

In de kern is een Makigami het een Flowchart met een aantal Value Stream Map elementen.

Het opstellen van een Makigami dient een helder, gedeeld beeld van het huidige proces en het ideale proces op te leveren. Aanvullend wordt een actieplan gemaakt om een verbeterd proces te realiseren, dat het ideale proces beter benaderd.

Onderdelen

  • Betrokken partijen
  • Activiteiten in proces (binnen scope, ‘wat’ en ‘wie’)
  • Gebruikte documenten en systemen/applicaties (incl. screenprints)
  • Tijdsanalyse
  • Waarde toevoegende en verspillende activiteit, aantal overdrachtspunten, en knelpunten in of tussen processtappen

Samenstelling team

  • Medewerkers en managers in het proces
  • Medewerkers die het proces niet of slechts oppervlakkig kennen voor de frisse blik en open vragen
  • Facilitator voor het opstellen van Makigami én actielijst
  • Eindverantwoordelijk van het proces, en eigenaar van de actielijst

wp-lean