Value Stream: pacemaker (proces)

Hart

Een Lean VS wordt aangestuurd via één punt om aan de klantvraag (takttijd) te voldoen, de pacemaker.

Door een centrale aansturing wordt de VS integraal geoptimaliseerd in plaats van lokale optimalisatie die (mogelijk) de ontwikkelde flow verstoord. Daarnaast versimpelt een enkele aansturing het proces, zeker bij mixed-model productie.

In een ideaal flow proces, waarbij opeenvolgende processtappen aan elkaar gelinkt zijn, bevindt het pacemaker proces zich helemaal in het begin van het proces, in ieder geval bevindt deze zich na de eerste supermarkt in de VS, gezien vanuit de klantzijde. Vanaf het pacemaker proces dient er sprake te zijn van een continue flow.

Ook voor het pacemaker proces geldt dat cyclustijd (= procestijd van mens en machine) korter is dan de takttijd (= klantvraag), en wat de productie interval moet zijn (elke batch, elke dag, elke week,…) op basis van (fluctuerende) klantvraag en ondernemingsstrategie.

Bij het bepalen van de bezettingsgraad van de machines ook rekening houden met de beschikbaarheid (uptime) van de (kritische) machines, een toenemende afzet en een fluctuatie op interval niveau van de productmix bij mixed-model productie. 

Een visualisatie van het pacemaker proces vindt u hier.

Over het verschil tussen pacemaker en bottleneck leest u op de volgende web pagina.

Advertenties