Value Stream, verbeterproces

Deelnemers aan verbeterproces

 • Directie, medewerkers/leidinggevende in proces, leverancier, klant, buitenstaander en eventueel een facilitator

Werkwijze

 • Feitelijk proces (= current/actual state) in kaart brengen,
  inclusief tijdlijn (BWT en DLT).
 • Eventueel bevindingen checken met ISO-handboek, checklijsten, etc. 
 • Data verzamelen
 • Bepaal kritieke pad; langste doorlooptijd
 • Bepaal waarde toevoegende activiteiten en andere activiteiten (: NVA, OVA)
 • Bepaal doelstelling nieuwe proces (= future state) passend in strategie 
 • Formuleer gewenste nieuwe proces (= future state) 
 • Stel actieplan op, voer deze uit, meet effectiviteit en pas zo nodig aan
 • Borg nieuwe proces, inclusief documenteren, training en monitoring (visueel management)

Verbetermogelijkheden
Gericht op het wegnemen van grondoorzaken

 • Creëer flow, en Pull; Reduceer/elimineer batches
 • Aansturing van de Value Stream via één proces
 • Elimineer overdracht momenten; vorm werkcellen
 • Nivelleren/balanceren van werk; vorm eventueel product families
 • Verbeter kwaliteit (FTR)
 • Standaardwerk; installeer 5S
 • Elimineer 7 Verspillingen
 • Verkort omsteltijden (SMED)
 • Elimineer onnodige goedkeuringen/autorisaties
 • Stem bezetting en machine capaciteit af op takttijk
 • Maak gebruik van visueel management

wp-referenties