Verspillingen

Hieronder treft u een overzicht aan van de soorten verspillingen.

verspilling

Een overzicht van de 8 verspillingen ziet u hier.

Verspillingen wegnemen is ook denken in termen van voorkomen of wegnemen van ergernis van klanten, complexiteit van het werk en/of onnodige kosten.

Ook activiteiten die geen klantwaarde toevoegen zijn verspillingen.

Een duidelijke focus is nodig omdat er een beperkte capaciteit aan tijd en middelen beschikbaar is om zaken te verbeteren, anders treedt er verspilling op. Een oefening over het effect van mentaal multitasken vindt hier.

disclaimer

Verspillingen kunnen niet zomaar verminderd of verwijderd worden als dat betekent dat daarmee het concurrentievoordeel of het voldoen aan de klantwens/-eis in gevaar komt.

Verspillingen hebben daarnaast vaak een specifieke reden in de huidige value stream. De grondoorzaken van de verspillingen dienen aangepakt te worden om tot een duurzame verbetering te komen.

Verspillingen verminderen door verbeteringen door te voeren in proces, structuur en organisatie, waarbij denken in schaalgrootte (batches), onderverdeling in functies en lokale verbetering plaats maken voor een focus op en het optimaliseren van de hele value stream. Zelden ligt de oplossing in het motiveren van medewerkers.

De meest voorkomende tegenmaatregelen worden in de training besproken.
Meer over verspillingen leest u op de volgende web pagina’s:

Een korte quiz over verspillingen vindt u hier.

Doorlooptijd drastisch verkorten ⇔ elimineren van alle verspillingen
De doelstelling om de doorlooptijd extreem terug te brengen,
vergroot het inzicht in waarde en verspillingen

Tijd is het enige ‘hulpmiddel’ dat u niet kunt kopen, huren of leasen

Verspillingen die al tijden ‘gewoon’ zijn in een proces hebben bij medewerkers vaak de perceptie van verspilling verloren. Daarom is het beter om te vragen
vind verspilling dan ‘elimineer verspilling‘.

Shigeo Shingo, vrij vertaald

wp-lean